„Pionieriaus pavasaris I 17“

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO KAPELIONAS PRATYBOSE „PIONIERIAUS PAVASARIS I 17“ APLANKĖ INŽINERIJOS BATALIONO 2 INŽINERIJOS KUOPOS ŠAUKTINIUS KARIUS IR JŲ INSTRUKTORIUS

Š. m. kovo 13‒17 d. Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje (Švenčionių r.) vyko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono 2-os inžinerijos kuopos vertinamosios lauko taktinės pratybos „Pionieriaus pavasaris I 17". Šių pratybų tikslas ‒ įvertinti karių gebėjimą vykdyti taktines ir inžinerines užduotis būrių sudėtyje lauko sąlygomis. 

Vertinamosios lauko taktinės pratybos „Pionieriaus pavasaris I 17" šauktiniams kariams yra paskutinis akordas užbaigiant 9 mėnesius trukusią privalomąją pradinę karo tarnybą. Kariams tai ‒ galimybė parodyti viską, ką išmoko kasdieniame kario kelyje, o vadams ‒ įvertinti savo indėlį juos ruošiant.

Šauktinio kario karinis rengimas prasideda nuo pirmos jo tarnybos dienos, vos tik karys peržengia karinio dalinio vartų slenkstį: kai gauna pirmąjį savo tiesioginio vado žodinį įsakymą, kai apsivelka kario uniformą ir pirmą kartą atsistoja į bendrą karinę rikiuotę.

Tarnybos pradžioje kariai mokomi individualių įgūdžių, rikiuotės, ginkluotės ir kitų karinių dalykų. Vėliau kiekvienas iš jų ruošiamas dirbti kaip specialistas ir tik paskui mokoma veikti komandoje skyriaus sudėtyje.

Per 9 tarnybos mėnesius organizuojama daug lauko taktikos pratybų, kurių metu kariai treniruojasi vykdyti įvairias užduotis, spręsti ir vertinti skirtingas situacijas, operatyviai priimti tinkamus sprendimus.

Pratybų „Pionieriaus pavasaris I 17" metu kariai vykdė puolimo ir gynybos operacijas ir veikė kaip koviniai inžinieriai. Taip pat atliko žvalgybą, vielinių užtvarų įrengimą bei įveikimą, naudojo distancinio išminavimo komplektus minų laukams įveikti bei vykdė taktinį žygį su transporto priemonėmis.

Pratybose apsilankė ir Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. Tomas Karklys, kuris palaimino karius ir pasidžiaugė tuo, ką jie daro mūsų Tėvynės labui. Kapelionas kiekvienam asmeniškai paspaudė ranką ir palinkėjo sėkmės tolesnėje, jau profesionalioje tarnyboje, o tiems, kurie kario kelio nutarė nesirinkti ir nelikti toliau tarnauti kariuomenėje ‒ tolesniame civilio gyvenime.

Laikinai vykdantis kuopos vado funkcijas kpt. Simonas Jurgelevičius, paklaustas apie pratybas, sakė: „Džiaugiuosi šauktinių darbu ir jų atsidavimu. Žinau, kad kariams sunku, nes reikia stengtis iš visų jėgų norint parodyti, ko išmoko per tuos 9 mėnesius, bet nemačiau nei vieno pikto veido, mačiau, kaip nuoširdžiai kariai stengiasi kuo geriau įvykdyti iškeltas jiems užduotis, padėti vieni kitiems įvairių situacijų metu ir žinau, kad prireikus, aš galiu jais pasitikėti."

Pratybomis „Pionieriaus pavasaris I 17" 2-os inžinerijos kuopos kariai užbaigė kario rengimo ciklą ir š. m. balandžio 3 d. po 9 mėn. tarnybos iškilmingoje ceremonijoje bus išleisti į atsargą.

Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS