2017 m.

 

 

 

 

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS KOLEKTYVO PILIGRIMYSTĖ Į JĖZUITŲ BENDRUOMENĘ

Kovo 29 d. Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojų grupė aplankė  Kauno jėzuitų bendruomenę. Išvyką organizavo ir piligrimus lydėjo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. T. Karklys. Svečius pasitiko Kauno jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius kun. A. Gudaitis SJ.

Užėjus į šventovę, rektorius pakvietė svečius pakilti ant vienuolyno stogo terasos, nuo kurios atsiveria puikūs Kauno senamiesčio vaizdai. Pasigrožėjus pavasarėjančiu miestu, piligrimai buvo pakviesti į šventovės palėpę, kurioje tėvas Aldonas  papasakojo bažnyčios ir vienuolyno istoriją, pakvietė apžiūrėti bažnyčią ir vienuolyną.

Po to svečiai aplankė tėvų jėzuitų kuruojamą gimnaziją, kurią yra baigusi ne viena žinoma Lietuvos asmenybė. Apžiūrėjus moderniai įrengtus kelis kabinetus ir aplankius mokytojų kambarį, rektorius atsakė į svečių klausimus. Nusileidus į gimnazijos valgyklą, įrengtą gimnazijos požemiuose, lankytojus sužavėjo puikus senosios miesto architektūros integravimas į naujai pastatyto pastato interjerą.

Maloniai pabendravus,tėvas Aldonas, linkėdamas gausios Aukščiausiojo palaimos, išlydėjo svečius ir atsisveikino. O piligrimai padėkojo kunigui už puikiai praleistą laiką ir galimybę prisiliesti prie jėzuitų bendruomenės gyvenimo.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS

 

 

 

 

LK DR. JONO BASANAVIČIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOJE TARNAUJANČIŲ IR DIRBANČIŲ PILIGRIMYSTĖ Į ŠVČ. M. MARIJOS DANGUN ĖMIMO ŠVENTOVĘ KAUNE

Prasidėjęs Gavėnios susikaupimo laikotarpis kviečia tikinčiuosius atverti savo širdis Kristui, kad paliesti Jo meilės ir gailestingumo galėtume dvasiškai pasiruošti Jo kančios, mirties ir garbingojo Prisikėlimo šventei - Velykoms.

Atsiliepdami į šį kvietimą, LK Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje tarnaujantys ir dirbantys kariai, karininkai ir civiliai tarnautojai, lydimi Kauno įgulos kapelionato kapeliono kpt. T. Karklio, aplankė Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo šventovę, dar kitaip vadinamą Vytauto Didžiojo bažnyčia.  Čia piligrimus pasitiko šios bažnyčios rektorius kun. K. Rugevičius.

Dvasininkas papasakojo šventovės istoriją, atsakė į gausius svečių klausimus. Prieš pakylant į bažnyčios bokštą, sustojus visiems ratu aplink didįjį šventovės altorių, kapelionas pravedė maldą už piligrimus, jų šeimas bei tarnybą.

Po trumpos ekskursijos tarnybos ryšių su visuomene karininkė kpt. J. Vaitekūnienė visų piligrimų vardu bažnyčios rektoriui padėkojo už prasmingai praleistą laiką, dvasinį pastiprinimą ir įteikė suvenyrines dovanėles susitikimo atminimui.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS