ALFA kurso savaitgalis tėveliams

 

 

 

ALFA SAVAITGALIS KAUNO ĮGULOS KAPELIONATE PIRMAJAI KOMUNIJAI BESIRUOŠIANČIŲ VAIKŲ TĖVELIAMS

ALFA - tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama asmeniškai išgyventi Švenčiausios Trejybės slėpinį bei rasti vis artimesnį santykį su Jėzumi. Čia yra galimybė pasidalinti savo mintimis, ieškoti atsakymų į esminius gyvenimo klausimus bei rasti bendraminčių. Jis skirtas ir netikintiems, ir tikintiems, kurie nori geriau pažinti krikščionybę bei gilintis į jos tiesas.

Nuo 2016 m. spalio mėn. Kauno įgulos kapelionate vyko ALFA kursas tėveliams, kurių vaikai tuo pat metu dalyvauja Pirmosios Komunijos katechezėje. Jį vedė kapelionato sielovadoje besidarbuojantys: Audrius Jesinskas ir Jūratė Matonytė. Susitikimuose gilintasi į šias temas: Jėzaus asmuo ir Atpirkimas, tikėjimas, Biblija, malda, Dievo vedimas, blogio klausimas, Bažnyčia ir kt. Viena iš svarbiausių šio kurso dalių – išvažiuojamasis savaitgalis, skirtas pažinti Šv. Dvasią ir per ją asmeniškai susitikti su Gyvuoju Dievu.

Š. m. sausio 14 d., šeštadienį, Alfa savaitgalis kursą lankiusiems tėveliams įvyko Palemone esančiuose Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų (seserų saleziečių) namuose. Pradėję dieną ryto malda ir prasminga užduotimi gamtoje, dalyviai su dideliu susidomėjimu klausėsi s. Liucijos Grybaitės FMA pasidalinimo apie Šv. Dvasią. ir uždavė daugybę rūpimų klausimų.

 

Po dienos mokymų ir pasidalinimų visa susibūrusi bendruomenė dalyvavo vakaro pamaldose, kur melstasi į Šv. Dvasią. Šlovinti giesme Viešpatį padėjo Įgulos bažnyčios jaunimo choras. Norintys galėjo atlikti asmeninę išpažintį. Viską vainikavo Šv. Mišios, kurias aukojo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. Tomas Karklys, dar kartą paraginęs dėkoti Dievui už gautas malones ir semtis jėgų kasdienai, skaitant Dievo Žodį.

Pavakarieniavę savaitgalio dalyviai, kiekvienas asmeniškai ir savaip palytėtas Šv. Dvasios, grįžo į savo šeimas.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME SESERIMS SALEZIETĖMS UŽ SVETINGUMĄ IR PASIDALINIMĄ TIKĖJIMU!

DIDŽIAUSIA PADĖKA IR GARBĖ MUS MYLINČIAM DIEVUI, KURIS NESILIAUJA STEBINTI!

Kauno įgulos kapelionato informacija