Atvelykio šventė

 

 

 

 

 

ATVELYKIO (VAIKŲ VELYKĖLIŲ) ŠVENTĖ KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO BENDRUOMENĖJE

Balandžio 3 d., prabėgus savaitei po Viešpaties Prisikėlimo šventės, Bažnyčia sukviečia bendruomenes švęsti Atvelykį (Lietuvoje kitaip vadinamas „Vaikų velykėles“), kuris taip pat minimas kaip Dievo Gailestingumo sekmadienis.

Kauno įgulos kapelionato bendruomenė šventę pradėjo 10 val. Šv. Mišiomis Įgulos bažnyčioje.  Mažieji siuntė savo maldeles Dievui už savo tėvelius, o tėveliai meldėsi už savo vaikučius.

Po bendros maldos Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Kauno įgulos kariniuose vienetuose ir statutinėse struktūrose tarnaujančių ir dirbančių šeimų bendruomenės šventinė popietė, skirta Viešpaties Prisikėlimo šventei paminėti.

Kadangi šie metai Katalikų Bažnyčioje yra ypatingai skirti Dievo Gailestingumo pažinimui, vaikų bendruomenės dalyviai pristatė trumpą spektakliuką, remiantis vienu iš gražiausių Jėzaus pasakytų palyginimų – Gailestingojo Tėvo (arba Sūnaus palaidūno) istorija.

Po to visi buvo pakviesti su džiaugsmu sušokti 2013 LJD himną „Jus aš draugais vadinu“, taip išreiškiant dėkingumą Jėzui, padovanojusiam mums savo draugystę.

Vėliau, susiskirstę į keturias grupes, šeimos stengėsi nupiešti kuo gražiausią margutį. Galėjo pasireikšti visi: nuo didžiausių iki mažiausių. Margučiai buvo tikrai originalūs ir įspūdingi.

Baigus piešti, kiekviena komanda pristatė savo meno kūrinius.

Galiausiai dideliam vaikų džiaugsmui buvo surengtas margučių ridenimo čempionatas. Laimėjusieji daugiausiai margučių užsitikrino maisto atsargų visai savaitei. Tuo tarpu suneštinis vaišių stalas traukė visus išalkusius  savo gėrybėmis.

Besibaigiant šventei, vaidinusieji talentai ir jų jaunasis režisierius Tautvydas buvo apdovanoti saldžiomis dovanomis, iškrito ir visų laukiamas saldainių lietus. Tėveliai pasveikino su Šv. Velykomis savo dvasinį globėją kun. Tomą, vaikų bendruomenės vadovę J. Matonytę ir perdavė dovanėlę šeimų bendruomenės vadovui A. Jesinskui.

Taigi Atvelykio šventė dar kartą leido patirti bendrystės džiaugsmą, pasidžiaugti vieni kitais ir padėkoti Dievui už šią bendruomenę.

Kauno įgulos kapelionato informacija