Didžiojo ketvirtadienio Šv. Mišios

 

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE DIDŽIOJO KETVIRTADIENIO VAKARO ŠV. MIŠIOS VIEŠPATIES PASKUTINĖS VAKARIENĖS ATMINIMUI

Didžiojo ketvirtadienio vakaro Šv. Mišių šventimu Bažnyčia pradeda Didžiosios savaitės Velykų tridienį ir atmena Paskutinę vakarienę, kurios metu Jėzus Bažnyčiai paliko Šv. Eucharistijos ir kunigiškos tarnystės dovanas. O nusižemindamas savo mokiniams Viešpats nuplovė  kojas, kad parodytų broliškos tarpusavio tarnystės ir artimo meilės pavyzdį.

Kovo 24 d., Didijį ketvirtadienį, Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) šventovėje tarnaujantys kunigai -  kun. Tomas Karklys,  kun. Vytenis Vaškelis ir į šventinę liturgiją atvykęs Marijampolės įgulos kapelionato kapelionas kun. Edvardas Baniulis  -  kartu su bažnyčios aktyvu, Kauno įgulos kariniuose vienetuose ir statutinėse valstybės institucijose tarnaujančiais karininkais, kariais, pareigūnais ir civiliais tarnautojais bei visa bendruomene šventė iškilmingą Eucharistijos liturgiją.

Sekdamas  Paskutinės vakarienės metu Viešpaties parodytu tarnavimo ir nuolankumo pavyzdžiu, Kauno įgulos kapelionato kapelionas kariams ir bendruomenės nariams nuplovė kojas, o bendruomeninėje Eucharistijos liturgijoje meldėsi už tarnaujančius ir dirbančius Dievo, tėvynės ir artimo labui.

Kunigiškos tarnystės įsteigimo proga kapelionato bendruomenė pasveikino kunigus įteikdama kiekvienam po puokštę gėlių. O kapelionas padėkojo kariams už atliekamą pareigą Tėvynei ir atminimui įteikė jubiliejaus proga išleistą knygą-albumą apie Įgulos šventovę.

Šventinė Didžiojo ketvirtadienio liturgija užbaigta Švč. Sakramento procesija į  garbinimo vietą, kur tylioje meditacijoje tikintieji pradėjo Didžiąją Viešpaties kelionę į kančią, mirtį ir prisikėlimą.

Po šventinės liturgijos Kauno įgulos kapelionato kapelionas sukvietė kunigus, kapelionato Pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybos narius, darbuotojus į šventovės rūsį furšetui, kurio metu buvo pagerbti aktyviausi bendradarbiai, kapelionato aktyvo nariai, kunigams visos bendruomenės vardu įteiktos atminimo dovanėlės.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS