J. E. arkiv. G. Grušas lankėsi JVIB

 

 

LIETUVOS KARIUOMENĖS ORDINARIATO APAŠTALINIS ADMINISTRATORIUS VILNIAUS ARKIVYSKUPAS METROPOLITAS GINTARAS GRUŠAS LANKĖSI JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONE

Vasario 24 d. po Šv. Mišių Kauno Įgulos šventovėje ir suteiktų įkrikščioninimo sakramentų Lietuvos kariuomenėje tarnaujantiems nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams, Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas apsilankė Juozo Vitkaus inžinerijos batalione. Šiame kariniame vienete tarnaujančių nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių grupė, koordinuojama šventosios šeimos jaunimo bendruomenės praėjusi „Alfa“ evangelizacinį pasirengimo kursą, tądien  priėmė įkrikščioninimo sakramentus.

Vizito metu ganytojas pirmiausiai susitiko su bataliono bendruomene. Bataliono vadas mjr. Ramūnas Jurskis pristatė arkivyskupą kariams. Ganytojas pasidalijo savo pašaukimo į kunigystę istorija, pabrėždamas kaip Dievas jį vedė per įvairias išgyventas patirtis, o ypatingai svarbią mūsų Tėvynei Lietuvai 1993 m., kai būsimajam ganytojui buvo pavesta organizuoti ir koordinuoti dabar bažnyčios paskelbto šventuoju pop. Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje. Susitikimo pabaigoje arkivyskupas atsakė į kelis karių klausimus.

Bataliono vadas, dėkodamas ganytojui už skirtą kariams dėmesį ir dvasinį sustiprinimą, įteikė atminimo dovanėlę ir pakvietė pratęsti bendrystę prie kavos puodelio bataliono štabe.

Bataliono štabe ganytojo laukė grupė bataliono karininkų, kurie sužavėti arkivyskupo pasakojimu norėjo pratęsti bendrystę,  iškeldami daugybę įvairių klausimų, o tuo pačiu sugeneruodami ne vieną šaunią sielovadinę idėją ateičiai bendrystėje su kapelionato kapelionu.

Vizitas apvainikuotas bendra fotonuotrauka  prie koplytstulpio Šv. Kazimierui.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS