Kapeliono mjr. P. Kavaliausko 5-osios mirties metinės

 

 

   

KAUNO  ĮGULOS BAŽNYČIOJE PAMINĖTOS DIV. GEN. S. RAŠTIKIO PUSKARININKIŲ MOKYKLOS KAPELIONO A. A. KUNIGO PETRO KAVALIAUSKO PENKTOSIOS MIRTIES METINĖS

Prieš penkerius metus, 2011 m. balandžio 19 d., po sunkios ligos į Viešpaties namus iškeliavo Lietuvos kariuomenės ordinariato  Div. Gen. S. Raštikio puskarininkių mokyklos (dabartinė Lietuvos kariuomenės mokykla) kapelionas majoras kunigas Petras Kavaliauskas. Palaidotas Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčios šventoriaus kapinėse.

Kun. Petras tarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo 1992 m. Nuo 1992 iki 2005 m. – Panevėžio įgulos karo kapelionas. Nuo 2005 m. – Gen. S. Raštikio Puskarininkių mokyklos karo kapelionas. 2009 m. drauge su 9–osios Provincijos atstatymo grupės (PAG) kariais atliko kapeliono misiją Afganistane.

Balandžio 19 d. 12 val. prisimindama šviesų buvusio kapeliono atminimą, Div. Gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos bendruomenė su viršininku plk. ltn. S. Paldūnu ir kapelionato kapelionu mjr. S. Kasmausku priešaky susibūrė į Kauno įgulos šventovę bendroje maldoje apkabinti į amžinybę iškeliavusį dvasininką.

Kauno įgulos kapelionato informacija

LKO archyvo nuotrauka