Karių savanorių vizitas

 

 

 

 

KASP DARIAUS IR GIRĖNO APYGARDOS 2-OSIOS RINKTINĖS 205 LENGVOSIOS PĖSTININKŲ KUOPOS SAVANORIŲ KARIŲ VIZITAS Į KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĘ

Artėjančių šv. Kalėdų proga KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės 205 lengvosios pėstininkų kuopos savanoriai kariai aplankė Kauno Įgulos šventovę. Karius priėmė, šventovės ir kapelionato istoriją ir sielovadinę veiklą pristatė Kauno įgulos kapelionas mjr. T. Karklys.

Apžiūrėjus šventovę, meno ir kultūros vertybes, kariai išbandė instaliaciją akliesiems –„XXI a. katakombas“, pagrojo garsiaisiais „Walcker“ vargonais.

Vėliau kapelionas pakvietė svečius prie adventinio vainiko šventovės centre, apkabino karius, jų artimuosius malda, prisiminė iškeliavusius į amžinybę. Linkėdamas palaimingų Viešpaties Užgimimo švenčių ir ateinančių jubiliejinių Lietuvos metų, kunigas įteikė dovanų po kalėdinį lankstinuką ir Kalėdų prasmę pristatančius paveikslėlius.

Galiausiai svečiai turėjo galimybę apžiūrėti bažnyčios požemius.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS