KASP II 25-osios įkūrimo metinės

 

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE BENDRA MALDA PAMINĖTOS KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGŲ DARIAUS IR GIRĖNO APYGARDOS II RINKTINĖS 25 –OSIOS ĮKŪRIMO METINĖS

Kauno apskrities savanorių veikla prasidėjo 1990 metais, po Kovo 11-osios akto paskelbimo. Oficialiai Dariaus ir Girėno apygardos II-oji rinktinė įkurta 1991 m. vasario 27 dieną. Šis karinis vienetas planuoja ir vykdo karių savanorių kovinį rengimą, papildo parengtais kariais reguliariuosius kariuomenės vienetus, jiems pereinant į aukštesnės parengties lygį. Rinktinė taip pat vykdo teisės aktų nustatytas taikos meto užduotis.

Vasario 26 d. Dariaus ir Girėno apygardos II-osios rinktinės bendruomenė šventinę dieną pradėjo 10.00 val. padėkos  Šv. Mišiomis Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje. Bendra malda susirinkusieji pagerbė rinktinėje tarnavusius ir dabar tarnaujančius, dirbusius ir dabar dirbančius, prisiminė iškeliavusius į amžinybę.

Šventinėje liturgijoje dalyvavo Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas plk. A. Jasinskas, Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. ltn. Liudas Gumbinas,  KASP rinktinių vadai,  Dariaus ir Girėno apygardos II rinktinės buvę ir dabartinis vadai. Rinktinės kūrėjai, savanoriai, rėmėjai, šeimų nariai, svečiai.

Šventė pradėta rinktinės kovinės vėliavos įnešimu ir pagerbimu. Šv. Mišias aukojęs Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. T. Karklys sveikindamas savanorius linkėjo visada likti ištikimiems savanoriškai pasirinktam kario pašaukimui ir tiems idealams, už kuriuos kariai pasiruošęs paaukoti savo gyvybes. Prieš baigiamąjį palaiminimą tylos minute buvo pagerbtas žuvusių ir mirusių rinktinės savanorių atminimas, ant jų kapų išneštos gėlių puokštės.  Palaiminęs minėjimo dalyvius, kapelionas ypatingai padėkojo tiems kariams savanoriams, kurie  1990 m. po sovietmečio atgavus šventovę, prisidėjo prie jos renovacijos darbų. KASP vadui, II rinkt. vadui ir minėtiems savanoriams kunigas padovanojo bažnyčios jubiliejiniais metais išleistą knygą – albumą apie Įgulos bažnyčią.

 

Po bendros maldos šventinis minėjimas pratęstas Kauno įgulos karininkų ramovėje.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS