KASP vadų apsilankymas

 

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE LANKĖSI KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGŲ KUOPŲ VADAI

Vasario 24 d. popietę Krašto apsaugos savanorių pajėgų kuopų vadai, užbaigę metinio susirinkimo darbinę dienos programą, aplankė Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią  ir susitiko su Kauno įgulos kapelionato kapelionu.

Svečius pasitiko Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. Tomas Karklys. Kunigas pasidžiaugė, kad neseniai pirmą kartą  čia  lankėsi visi Lietuvos kariuomenės vyriausieji puskarininkiai, o štai šiandien lankosi gausus būrys karininkų - KASP kuopų vadai.  Bažnyčios istoriniame kampelyje, kur įrengtos dedikacinės lentos, pristatęs bažnyčios istoriją iki 1918 m., kapelionas pakvietė pratęsti istorinę apžvalgą apžiūrint bažnyčią. Pristatydamas šventovės praeitį, sielovadininkas atskleidė ir karo kapelionų veiklos praeitį ir dabartį. Atsakęs į klausytojų klausimus, kapelionas pakvietė karininkus sustoti bendrai istorinei nuotraukai.  

Po to, pasidalijus į dvi grupes, vieną jų administratorė palydėjo į instaliaciją, skirtą aklo žmogaus kelionei per tamsą. Čia  kiekvienas galėjo apčiuopomis praeiti kliūčių kupiną kelią bei pajusti, ką reiškia būti aklam.  Kitai grupei kapelionas pristatė kapelionato bendruomenėje vystomą sielovadinę veiklą, aprodė veiklos labirintą, įkurdintą šventovės pusrūsyje. Išlydėdamas svečius, kapelionas kiekvienam karininkui linkėjo gausios Dievo palaimos tarnyboje ir gyvenime, o KASP vadai padėkojo kapelionui už šauniai suorganizuotą bažnyčios ir sielovados pristatymą.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius Kauno įgulos kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS