Kauno AVPK susikaupimo popietė

 

 

 

 

Š V.  V E L Y K A S  P A S I T I N K A N T.

KAUNO APSKRITIES  VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO BENDRUOMENĖS SUSIKAUPIMO POPIETĖ ĮGULOS ŠVENTOVĖJE

Artėjant Viešpaties prisikėlimo šventei -Velykoms, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenė, vadovaujama viršininko D. Žukausko susibūrė draugėn į Įgulos šventovę susikaupimo akimirkoje nuoširdžia malda apvainikuoti tai, kas policijos pareigūno gyvenime yra svarbiausia ir vertingiausia. Šioje maldoje dalyvavo teritorinių komisariatų vadovai ir atstovai.

Susikaupimo popietė pradėta filmo ištraukos „Jėzus ir jo žemė po 2000 metų“ peržiūra. Po jos, sustojusi draugėn  ratu, Kauno AVPK bendruomenė meldė sau ir pasauliui taikos ir ramybės. Kiekvienas apkabino malda savo artimuosius, sutuoktinius; tėvai meldėsi už vaikus, prašė Viešpaties palaimos kasdieniniame profesinio pašaukimo ir asmeninio gyvenimo kelyje ir kiekvienas dėkojo už tai, kas yra ir ką turi vertingiausio gyvenime.

Po bendros maldos akimirkos kapelionas kun. T. Karklys ir  Kauno AVPK  viršininkas D. Žukauskas Šv. Velykų proga pasveikino Kauno apskrities policijos bendruomenę ir įteikė simbolines  dovanėles.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS