KD 97-osios įkūrimo metinės

 

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE ŠV. MIŠIOMIS PRADĖTOS ŠVĘSTI LR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 97-OSIOS ĮKŪRIMO METINĖS

Kalėjimų departamentas Lietuvoje buvo įsteigtas 1919 m. vasario 11 d. 1990 m. atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, Pataisos reikalų valdyba perorganizuota į Pataisos reikalų departamentą. Vykdant teisinės sistemos reformą, 2000 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos kriminalinių bausmių vykdymo sistema perduota iš Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities į Teisingumo ministerijos valdymo sritį. Pataisos reikalų departamentui grąžintas nepriklausomos Lietuvos tarpukario laikais turėtas pavadinimas, ir dabar oficialus jo pavadinimas – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Departamentas turi 11 jam pavaldžių įkalinimo įstaigų, kurios vykdo kardomąjį kalinimą (suėmimą) ir laisvės atėmimo bausmę, 5 apygardų probacijos tarnybas, kurių miestų ir rajonų savivaldybių teritorijose, vykdančios probaciją (lygtinai atleistų nuo bausmės ir lygtinai paleistų iš laisvės atėmimo vietų prieš terminą asmenų priežiūrą) ir bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu, ir Mokymo centrą, kuriame mokomi naujai priimti į tarnybą departamentui pavaldžiose įstaigose darbuotojai. 

Vasario 11 d. popietę struktūros gimtadienį ir profesinę šventę į Kauno įgulos šventovę sugužėjo švęsti: LR Kalėjimų departamento vadovybė, visų Lietuvos pataisos įstaigų vadovai, statutiniai pareigūnai, civiliai tarnautojai, šventės svečiai. Šventinis minėjimas pradėtas Šv. Mišiomis, kurias aukojo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. T. Karklys, kuruojantis Kauno tardymo izoliatoriaus kolektyvą. Bendroje maldoje apkabinti visi dirbantys ir dirbę Lietuvos pataisos įstaigų sistemoje, šeimų nariai, prisiminti mirę ar žuvę pareigūnai, civiliai tarnautojai.

Žodžio liturgijoje kapelionas, kreipdamasis į šventės dalyvius profesinės šventės proga,  linkėjo Aukščiausiojo palaimos nelengvame profesinio pašaukimo kelyje ir ragino įsileisti į savo gyvenimą tikrąjį laimės šaltinį - Dievą, kuris padeda žmogui sukurti laimingą gyvenimą ir dalintis laime su kitais. Pradedant aukos liturgiją, pareigūnai kaip padėką Dievui už galimybę tarnyboje užsidirbti duoną, prie altoriaus atnešė kasdieninės duonos kepalą. Kaip padėką Dievui už bendrystės šilumą ir jaukumą, atnešė degančią žvakę ir vazą gėlėms. Kaip padėką Dievui už galimybę kurti gyvenimą, atnešė pataisos įstaigoje bausmę atliekančiųjų nutapytą drobę. Kaip padėką Dievui už tai, kas esame ir ką galime turėti, atnešė duoną ir vyną  - altoriaus dovanas. Pradėjus vienybės pokylį, kad puoselėtų vienybę ne tik bažnyčioje bet ir gyvenime,  kapelionas pakvietė visus susikibti rankomis.

Prieš baigiamąjį Šv. Mišių palaiminimą, kapelionas, dėkodamas pataisos įstaigų sistemoje tarnaujantiems ir dirbantiems už bendrystę maldoje ir profesiniame gyvenime, LR Kalėjimų departamento direktorei gen. Ž. Mikėnaitei ir visiems pataisos įstaigų vadovams įteikė dovanų albumą apie Įgulos bažnyčią. Po palaiminimo šventinis minėjimas pratęstas Kauno valstybiniame dramos teatre.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS