Lietuvos kariuomenės diena

 

 

LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENOS PROGA BENDRA MALDA APKABINTI TARNAUJANTYS IR DIRBANTYS SAVO TĖVYNEI ŽMONĖS

Lapkričio 23 d. Lietuvoje minima Lietuvos kariuomenės įkūrimo diena. Ta proga Kauno įguloje vyko šventiniai renginiai, skirti prisiminti žuvusius nepriklausomybės kovose, mirusius, pagerbti šiandien tarnaujančius tėvynės gynimo tarnyboje.

Šventinė diena Kauno įguloje prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. T. Karklys. Bendroje maldoje dalyvavo Kauno įgulos karinių vienetų vadai, karininkai, puskarininkiai, seržantai, eiliniai, šauliai, savanoriai, nepriklausomybės kovų dalyviai, bendruomenė.

Bendroje maldoje melstasi už Tėvynę Lietuvą, už laisvės kovotojus, partizanus, tremtinius, žuvusius ir mirusius karius, už žmones, šiandien tarnaujančius savo Tėvynės gynimo gretose. Sveikindamas visus šventės dalyvius, kapelionas linkėjo gausios Aukščiausiojo palaimos, sveikatos ir tvirto ryžto šiandieniniuose iššūkiuose, kad iškilus pavojui Tėvynės laisvei, galėtume drąsiai atlikti savo pareigą.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS