LK KOP 25-osios metinės

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE BENDRA MALDA PAMINĖTOS LK KARINIŲ ORO PAJĖGŲ 25-OSIOS ATKŪRIMO METINĖS

1919 - 1920 m. buvo sukurtos beveik visų pagrindinių tuometinės kariuomenės ginklų rūšių karinės formuotės ar bent jų užuomazgos. Gerai suprasdama technikos reikšmę, to meto Vyriausybė, nors ir stokodama lėšų, ėmė rūpintis naujos ginklų rūšies - aviacijos organizavimu. 1919 m. sausio 30 d. pradėta formuoti Inžinerijos kuopa, kurios sudėtyje buvo ir Aviacijos būrys. Jo vadu buvo paskirtas karininkas Konstantinas Fugalevičius (1893 - 1919 m.). Kovo 1 d. Aviacijos būrys reorganizuotas į kuopą, o jau kovo 12 d. Aviacijos kuopos pagrindu sudaryta Aviacijos dalis, administraciniu ir operatyviniu atžvilgiu pavaldi Generalinio štabo viršininkui ir kariuomenės vadui, o techniniu - Generalinio štabo Inžinerijos skyriaus viršininkui. Aviacijos dalies vadu paskirtas karininkas Petras Petronis (1887 - 1950 m.), o tą pačią dieną įsteigtos Aviacijos mokyklos viršininku - K. Fugalevičius.

Atgavus Nepriklausomybę, 1992 m. sausio 2 d. įkūrus Aviacijos tarnybą, pastaroji 1993 m. kovo 1 d. buvo reorganizuota į Karines oro pajėgas. Karinių oro pajėgų paskirtis - Lietuvos oro erdvės stebėjimas, kontrolė ir gynyba, parama Sausumos, Jūrų ir Specialiųjų operacijų pajėgoms, paieškos ir gelbėjimo darbai, medicininė evakuacija orlaiviais, bei krovinių ir žmonių transportavimas. Taip pat teikia paramą Oro policijos misiją vykdantiems sąjungininkų kariams. Karinių oro pajėgų struktūriniai vienetai yra išsidėstę visoje Lietuvos teritorijoje. Kaune įsikūręs Karinių oro pajėgų Štabas ir dislokuota Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba, Aviacijos bazė ir Ginkluotės ir technikos remonto depas dislokuoti Šiauliuose, o Oro gynybos batalionas Radviliškyje.

Paminėti 25-ųjų  Karinių oro pajėgų įkūrimo metinių į Kauną susirinko Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vienetų  atstovai, Oro gynybos batalione tarnaujantys nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai.

Šventė prasidėjo 10 val. Šv. Mišiomis Kauno Įgulos šventovėje. Bendroje maldoje dalyvavo Karinių oro pajėgų štabo viršininkas, laikinai vykdantis Karinių oro pajėgų vado funkcijas plk. Devis Martusevičius, pajėgoms pavaldžių vienetų vadai, karininkai, kariai, civiliai tarnautojai, bendruomenė.

Šv. Mišias už Lietuvos Karinėse oro pajėgose tarnaujančius ir dirbančius, žuvusius ir mirusius aukojo Karinių oro pajėgų kapelionas mjr. V. Veilentas, Marijampolės įgulos kapelionato kapelionas mjr. E. Baniulis,  Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. T. Karklys.

Po bendros maldos už LK Karines oro pajėgas, prieš baigiamąjį palaiminimą visus šventės dalyvius pasveikino Kauno įgulos kapelionato kapelionas, atminimo dovanas įteikdamas Karinių oro pajėgų štabo viršininkui, laikinai vykdančiam Karinių oro pajėgų vado funkcijas plk. D. Martusevičiui, Karinių oro pajėgų kapelionato kapelionui mjr. V. Veilentui ir Karinių oro pajėgų vyriausiam puskarininkiui srž. mjr. Alvydui Tamošiūnui.

Po baigiamojo palaiminimo Kauno įgulos kapelionato kapelionas Oro gynybos bataliono nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams trumpai papasakojo šventovės istoriją, pristatė bažnyčiose naudojamą instrumentą – vargonus. Išlydėdamas karius sielovadininkas linkėjo geros karo tarnybos ir gražiai įprasminto gyvenimo.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS