Mažoji akademija kviečia

 Mažoji akademija nuo spalio kviečia į krikščionybės studijas 2017 m. rudenį


Registracija www.lkma.lt


Mažoji akademija pradeda septintuosius studijų metus ir kviečia net į 7 kursus bei dvasines pratybas.

Visi pradedantieji laukiami įvadiniame „Krikščionybės pagrindų“ kurse pirmadieniais. Šio kurso
metu gilinsimės į tikėjimo pagrindus: kaip Katalikų Bažnyčia kalba apie vieną Dievą trijuose
Asmenyse, kas yra Bažnyčia ir kuo ji skiriasi nuo bažnyčios, kas svarbiausia jos mokyme ir t.t. Taip pat atsakymų ieškosime į kasdienybėje apie tikėjimą ir religiją kylančius klausimus.

Nuo spalio vidurio antradieniais kviečiame į kursą „Šventumas šventuosiuose“. Ar žodis „šventas“
reiškia labai geras? be nuodėmės? Ar šis epitetas gali virsti mūsų gyvenimo iššūkiu ir kelrodžiu?
Įsižiūrėdami į atskirus šventuosius, bandysime suprasti, kaip konkrečiame gyvenime bręsta ir pildosi pašaukimas būti šventam ir kas einantiems šiuo keliu svarbiausia. Dėstyt. ses. A. Dalgėdaitė CC ir dr. ses. R. Malickaitė CC.

Kuris laikas brandinta mintis, kad Mažajai akademijai visai derėtų ir grožinė literatūra, šiais metais
virto „Knygų klubu“, į kurį vieną kartą per mėnesį – paskutinį jo trečiadienį rinksis žmonės, perskaitę visi tą pačią knygą ir norintys ją aptarti. Į klubą burtis kviečia dr. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė.

Trečiadienių vakarais į Senojo Testamento psalmių pasaulį klausytojus lydės teol. lic. kun. M.
Mitkevičius. Paskaitų ciklas „Šv. Raštas. Psalmės“ siūlo pažvelgti į šį žydų maldos lobį kaip į mums duotą būdą kreiptis į Dievą ir drauge perprasti savo širdį.

Ketvirtadieniais Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojas dr. Martynas Jakulis palydės
klausytojus į kelionę laiku po Viduramžius. Kurso „Viduramžių Europa ir krikščionybė“ metu bus
kalbama apie krikščionybės plėtrą Europoje, su Viduramžių krikščionybe susijusius fenomenus ir jų
reikšmę anuometinei ir šiandienos Europai.

Spalio 21 d., šeštadienį, teol. lic. kun. M. Mitkevičius besidominčius Šv. Raštu kviečia į kelių paskaitų kursą apie didingąjį „Kalno pamokslą“. „Kas nėra skaitęs kalno pamokslo, nėra pajėgus suprasti, kas yra krikščionybė“ – yra pasakęs Dietrichas Bonhofferis. Tai – visos Evangelijos santrauka, tai – krikščioniško gyvenimo santrauka. Kai kurie Kalno pamokslą dar vadina Didžiąja Chartija. Tokių ir panašių beveik į lozungus tinkančių ištarų galime aptikti apie vieną prasmingiausių Mato evangelijos ištraukų. Nepretenduojame per šį trumpą kursą perprasti Evangelijos ir krikščionybės. Tiesiog bent kažkiek prisiliesti prie taip dažnai girdimų tekstų ir pamėginti juos suprasti ne tik kaip gražiai skambančią deklaraciją, bet kaip nelengvus, radikaliam apsisprendimui kviečiančius Viešpaties žodžius. Ne tik kitados Jėzaus ištartus susirinkusiems žmonėms, bet ir kiekvienam mūsų. Ką reiškia būti palaimintam ar laimingam, būti šviesa ir druska, kodėl ir kaip meldžiamės „Tėve mūsų“, kokiam pasninkui ir išmaldai esame kviečiami? Apie visa tai Dievo Žodžio šviesoje ir mėginsime kalbėtis. Apie teisingą santykį su Dievu ir vieni su kitais.
Lapkričio 11 d., šeštadienį, 13–19 val. kviečiame į intensyvų kursą „Dogmų dovana 3“. Per keturias
paskaitas dulkes nuo katekizminių formulių ir vėl nubrauks doc. dr. B. Ulevičius, kuris pratęs praėjusių metų pokalbius apie Katalikų Bažnyčios dogmas.


Ketvirtadieniais vyks dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“. Tai ignaciškos pratybos, išdėliotos į
33 maldos savaites, skirtos užmegzti, sutvirtinti, ugdyti mūsų ryšį su Dievu. Kasdien atliekame maldos užduotis ir kartą per savaitę susitinkame pasidalinti maldos patirtimi. Pratybas veda ses. G. Giedrimaitė CC. Galima registruotis parašant laišką akademija@lkma.lt arba tiesiog ateiti į pirmą susitikimą.

Kursų tvarkaraštis


Krikščionybės pagrindai
spalio 2 d. – gegužės 7 d., pirmadieniais, 18.00, LKMA auloje

Šventumas šventuosiuose
spalio 17 d. – gruodžio 12 d., antradieniais, 18.00, LKMA mažojoje auditorijoje

Knygų klubas
paskutinį mėnesio trečiadienį (10 25, 11 29, 12 27, 01 31, 02 28, 03 28, 04 25), 18.30, LKMA mažojoje auditorijoje

Šv. Raštas. Psalmės
spalio 4 d. – gruodžio 20 d., trečiadieniais, 18.30, LKMA auloje

Viduramžių Europa ir krikščionybė
spalio 5 d. – gruodžio 21 d., ketvirtadieniais, 18.00, LKMA auloje

Šv. Raštas. Kalno pamokslas
spalio 21 d., šeštadienis, 13.00, LKMA auloje

Dogmų dovana 3
lapkričio 11 d., šeštadienis, 13.00–19.00, LKMA auloje

Dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“
spalio 12 d. – gegužė, ketvirtadieniais, 18.00 LKMA mažojoje auditorijoje

Registracija privaloma. Paskaitos vyks Lietuvos katalikų mokslų akademijoje, Pilies g. 8, Vilnius.

Kursai nemokami. Kursų anotacijos, dėstytojų sąrašas ir kita naudinga informacija www.lkma.lt. Tel. +370 683 39 868.