MRU VSF mokslo metų pradžia

 

 

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETO BENDRUOMENĖ BENDRA MALDA PRADĖJO NAUJUS MOKSLO METUS 

Rugsėjo ketvirtosios rytą Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto bendruomenė fakulteto aktų salėje iškilminga sueiga pradėjo naujuosius mokslo metus. Sueigoje dalyvavo: fakulteto vadovybė, dėstytojai, studentai, svečiai iš policijos, valstybės sienos apsaugos, Kauno apygardos prokuratūros.

Po iškilmingos įžangos mokymo įstaigoje fakulteto bendruomenė susibūrė į Įgulos bažnyčią bendrai maldai. Dalyvavo: fakulteto dekanas prof. dr. Saulius Greičius, dėstytojai, įvairių kursų fakulteto studentai, Jono Pauliaus II-ojo gimnazijos moksleiviai ir mokytojai. Šv. Mišias aukojo Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys, kun. Vytenis Vaškelis, kun. Jonas Račaitis, Šv. Mišioms asistavo kapelionato diakonas Audrius Jesinskas.

Kapelionas, kuruojantis šios statutinės mokymo įstaigos akademinę bendruomenę, pakvietė visus nuoširdžia malda ir Biblijos apmąstymu pradėti naujus mokslo metus, prašant Dievo palaimos, išminties ir išradingumo dėstytojams, mokant ir ugdant būsimus statutinius teisėtvarkos institucijų tarnautojus, o studentams - ištvermės, kantrybės ir žingeidumo ruošiantis tapti atsakingais ir gerais savo pasirinkto profesinio pašaukimo specialistais.

Žodžio liturgijos metu kapelionas, pristatydamas Jėzų iš Nazareto kaip krikščioniško gyvenimo  autoritetą, kvietė studentus gilinti ne tik profesines žinias, bet ir ugdyti savyje brandžios asmenybės pagrindus, vadovaujantis tomis dvasinėmis ir bendražmogiškomis vertybėmis, kuriomis vadovavosi ir gyveno Jėzus Kristus. „Tai jums padės pasiekti gerų rezultatų Jūsų profesinio pašaukimo kelyje, nes didžiausi iššūkiai Jūsų laukia tada, kai baigsite studijas ir pradėsite savarankiškai darbuotis“ - kalbėjo kapelionas.

Baigiantis Šv. Mišioms, kapelionas pakvietė fakulteto bendruomenę sustoti ratu aplink altorių ir susikibus rankomis pradėti vienybės maldą, kurią užbaigus, visi linkėjo vieni kitiems taikos ir ramybės, kurios taip trūksta šiandieniniame pasaulyje.

 

Po baigiamojo palaiminimo visi sustojo draugėn bendrai nuotraukai.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS