NAUJIENŲ ARCHYVAS

  

BERNELIŲ MIŠIOS – KALĖDŲ VIGILIJA KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE

 

 

 

 

  

ŠV. KALĖDAS PASITINKANT

Prasidėjus paskutinei advento savaitei, Kauno regiono valstybės statutinėse struktūrose tarnaujantys ir dirbantys kariai, pareigūnai, civiliai tarnautojai, nežiūrint didelio užimtumo metų gale, stengėsi bent trumpam stabtelti prie adventinio vainiko mus visus vienijančioje Kauno Įgulos šventovėje arba tarnybos vietoje...

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO ŠEIMŲ BENDRUOMENĖS KŪČIOS

Trečiąjį advento sekmadienį, gruodžio 17 d., Kauno įgulos kapelionato šeimos paskyrė bendrystės šventimui. Kaip ir kasmet, buvo organizuotos šeimų bendruomenės kūčios...

 

 

 

KASP DARIAUS IR GIRĖNO APYGARDOS 2-OSIOS RINKTINĖS 205 LENGVOSIOS PĖSTININKŲ KUOPOS SAVANORIŲ KARIŲ VIZITAS Į KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĘ

Artėjančių šv. Kalėdų proga KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės 205 lengvosios pėstininkų kuopos savanoriai kariai aplankė Kauno Įgulos šventovę...

  

 

ADVENTINIO SUSIKAUPIMO DIENA JAUNIMUI

Artėjant vienai iš pačių brangiausių metų švenčių, gruodžio 15 d. vakarą, nepabūgę šaltoko oro ir palikę visus kitus viliojančius penktadienio pasiūlymus, gausus būrys jaunuolių susirinko į Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią...

 

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE BENDRA MALDA APKABINTI IR ATMINIMO DOVANOMIS PAGERBTI AKTYVIAUSI KAUNO APSKRITIES POLICIJOS RĖMĖJAI

Gruodžio 14 d. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Viešosios tvarkos valdybos pareigūnai organizavo šventinį renginį, kurio metu apdovanotos kelios dešimtys policijos rėmėjų...

 

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETO BENDRUOMENĖS ADVENTINĖ POPIETĖ

Kauno įgulos kapelionato ir Kauno apskrities policijos kapelionas kun. Tomas Karklys, Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto (toliau – MRU VSF) studentų atstovybės nariai ir fakulteto dekanas prof. dr. Saulius Greičius pakvietė fakulteto bendruomenę į Kauno Įgulos šventovę sudalyvauti adventiniame susikaupimo vakare...


 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE MALDA IR PADĖKA PAGERBTI KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO BENDRUOMENĖS PAREIGŪNAI

Prasidėjęs adventas pažadino Kauno įgulos kapelionato statutinę bendruomenę susikaupti, apmąstyti vertybes, pasidalinti tarpusavyje gėriu ir dėkingumu. Į pirmąją adventinę popietę Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje susibūrė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnai...

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO ŠEIMŲ BENDRUOMENĖS PILIGRIMYSTĖ PAL. TEOFILIAUS MATULIONIO PĖDOMIS

Kauno įgulos kapelionato šeimų bendruomenė jau seniai planavo kelionę Lietuvos arkivyskupo, kankinio, Palaimintojo Teofiliaus Matulionio pėdomis. Taigi, gruodžio 2 dieną mes visi – dideli ir maži –  susirinkome prie Soboro, susėdome į didelį autobusą ir patraukėme link Birštono...

 

 

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE LIETUVOS POLICIJOS KURSANTAMS ĮTEIKTI PROFESINIO MOKYMO BAIGIMO PAŽYMĖJIMAI

Lietuvos policijos mokykloje (toliau – LPM) šiandien tvyro šventinė nuotaika – dar viena kursantų laida baigė mokslus. Ramybės, susikaupimo ir tikėjimo kupinoje aplinkoje, Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje 23-ims kursantams buvo įteikti profesinio mokymo baigimo pažymėjimai...

 

KAUNO ĮGULOJE IŠKILMINGAI PAMINĖTA LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA

Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas Kaune prasidėjo prie istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros. (...). 13.00 val. šia iškilminga proga buvo aukojamos Šv. Mišios Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje...

 

 

 LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS DARBUOTOJAI IR KURSANTAI APLANKĖ KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO ŠVENTOVĘ

Lapkričio 21 d. popietę Lietuvos policijos mokyklos darbuotojų ir kursantų grupė, vadovaujama Kauno apskrities policijos kapeliono asistentės ses. Faustos Palaimaitės, aplankė Kauno įgulos kapelionato Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) šventovę...

 

 

JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONO NUOLATINĖS PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ SIELOVADA 

Šį rudenį LK Juozo Vitkaus inžinerijos batalione nuolatinę privalomąją karo tarnybą pradėjo beveik du šimtai šaunių, patriotiškai nusiteikusių vaikinų ir merginų. (...). Kadangi sekmadienis – poilsio diena, Kauno įgulos kapelionato komanda pasirūpina karių sielovada...

   

 

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO KARO AKADEMIJOS KARIŪNAI APLANKĖ KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO ŠVENTOVĘ

Priešpaskutinį spalio mėnesio savaitgalį Gen. Jono Žemaičio karo akademijos kariūnų grupė, vadovaujama Karo istorijos centro vyresniojo mokslo darbuotojo, Humanitarinių mokslų katedros docento dr. Manvydo Vitkūno ir kpt. Dmitrijaus Sidenicos, aplankė Kauno įgulos kapelionato Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) šventovę...

 

KAUNO APYGARDOS PROKURORAI IR PROKURATŪROS DARBUOTOJAI APLANKĖ KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJĄ

Spalio 5 d. popietę Kauno apygardos prokurorai ir prokuratūros darbuotojai, vadovaujami vyriausiojo apygardos prokuroro D. Valkavičiaus, lydimi Kauno įgulos kapelionato kapeliono kun. T. Karklio ir Kauno apskrities policijos kapeliono asistentės ses. F. Palaimaitės, aplankė Kauno kunigų seminariją...

 

 KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE IŠKILMINGAI PAMINĖTA LIETUVOS POLICIJOS GLOBĖJŲ ANGELŲ SARGŲ ŠVENTĖ 

Spalio 2 d. 10 val. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje susirinko uniformomis pasipuošę Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai bei Mykolo Romerio Universiteto Viešojo saugumo fakulteto studentai švęsti savo globėjų – Šv. Angelų Sargų – dienos...

 

 EKUMENINĖS PAMALDOS TARPTAUTINIŲ NATO INŽINIERIŲ PRATYBŲ „INŽINIERIŲ GRIAUSMAS 2017“ DALYVIAMS

Rugsėjo 25 – 29 d. Lietuvoje vyko tarptautinės NATO karinės inžinierių pratybos „Inžinierių Griausmas 2017" (angl. „Engineer Thunder 2017"). (...). Pratyboms įsibėgėjus, rugsėjo 27 d. vakarą pratybų dalyviams buvo suorganizuotos ekumeninės pamaldos, kurioms vadovavo Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionai...

 

 KAUNO ĮGULOS KAPELIONATE LANKĖSI LATVIJOS KARIUOMENĖS VYRIAUSIASIS KAPELIONAS IR SVEČIAI IŠ UKRAINOS

Plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą, gegužės 20 d. vienos dienos draugišku vizitu Kauno įgulos kapelionate lankėsi Latvijos kariuomenės vyriausiasis kapelionas Elmars Plavinš ir Ukrainos nacionalinės gvardijos vyriausiasis kapelionas plk. Aleksandr Izdebskij su žmona...

  

ŠV. MORTOS PROJEKTO KOORDINACINĖS GRUPĖS SUSITIKIMAS

Rugsėjo 20 d. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) šventovės konferencijų salėje įvyko Šv. Mortos iniciatyvinės grupės Kauno apskričiai susitikimas...

 

 

 

JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONO NPPKT KARIŲ PRIESAIKA

Rugsėjo 15 dieną Juozo Vitkaus inžinerijos batalione Lietuvos Respublikai prisiekė trečioji Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių laida...

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATE LANKĖSI VOKIETIJOS SAKSONIJOS ŽEMĖS ROTENBURGO POLICIJOS MOKYKLOS DARBUOTOJAI IR STUDENTAI

Kauno įgulos kapelionato kapeliono kuruojamo Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto bendruomenė sulaukė svečių iš Vokietijos Saksonijos žemės Rotenburgo policijos mokyklos. Ta proga MRU VSF studentų atstovybė suorganizavo svečiams vizitą į   Kauno įgulos kapelionato šventovę...

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATE ĮVYKO TARPTAUTINIS KARO KAPELIONŲ SUSITIKIMAS

Rugsėjo 5 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko tarptautinis karo kapelionų susitikimas...

 

 

 

 KAUNO APYGARDOS PROKURATŪROJE MIESTO DEKANATO KUNIGAMS PRISTATYTAS PREVENCINIS ŠV. MORTOS PROJEKTAS

Rugsėjo 5 d. Kauno apygardos prokuratūros konferencijų salėje Kauno miesto dekanato kunigams buvo pristatytas Šv. Mortos prevencinis projektas...

  

 

KAUNO ĮGULOS KARINIŲ VIENETŲ IR STATUTINIŲ STRUKTŪRŲ VADOVYBEI PRISTATYTAS KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO NUOLATINIS DIAKONAS

Pradedant naująjį sielovadinį sezoną, rugsėjo 5 d.  Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. T. Karklys Kauno įgulos karinių vienetų ir statutinių struktūrų vadovams pristatė nuolatinį diakoną vyr. srž. A. Jesinską...

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETO BENDRUOMENĖ BENDRA MALDA PRADĖJO NAUJUS MOKSLO METUS

Rugsėjo ketvirtosios rytą Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto bendruomenė fakulteto aktų salėje iškilminga sueiga pradėjo naujuosius mokslo metus. Po iškilmingos įžangos mokymo įstaigoje, fakulteto bendruomenė susibūrė į Įgulos bažnyčią bendrai maldai...

  

NUOLATINIO DIAKONO PRISTATYMAS KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE                

Kaip ir kasmet, rugsėjo pirmuoju sekmadieniu Kauno Įgulos šventovėje prasidėjo  sielovadinės veiklos sezonas. Šiemet ji prasidėjo neeiliniu įvykiu. Pirmą kartą mūsų bažnyčios istorijoje bendruomenei pristatytas nuolatinis vedęs diakonas Audrius Jesinskas...

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE MALDA PAMINĖTA UKRAINOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA

1991 m. rugpjūčio 24 d. Ukrainai paskelbus Nepriklausomybę,  kasmet ukrainiečiai visame pasaulyje pažymi šią svarbią datą. Ta proga šiemet Lietuvoje gyvenančių ukrainiečių bendrija Kaune organizavo savo tautos Nepriklausomybės dienos ir diplomatinių santykių tarp Lietuvos ir Ukrainos 26-ųjų metinių minėjimą...

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE 25 JAUNUOLIAI PRISIEKĖ TARNAUTI LIETUVOS ŽMONĖMS

Rugpjūčio 17 d. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) šventovėje neseniai pabaigę studijas Lietuvos policijos mokykloje net 25 jaunuoliai įsipareigojo tarnauti žmonėms ir pradėti darbą Kauno apskrities policijoje...

 

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE BENDRA MALDA PAMINĖTOS PARTIZANO JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO ŽŪTIES METINĖS 

Liepos 2 d. 12 val.  Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) šventovėje bendra malda paminėtos plk. Juozo Vitkaus-Kazimieraičio žūties metinės.(...). Šv. Mišių liturgijai vadovavo J. V. Kazimieraičio anūkas kunigas jėzuitas G. Vitkus, kartu koncelebravo kunigas jėzuitas K. Ambrasas ir Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. T. Karklys...

 

 

 

KAUNO VYTAUTO DIDŽIOJO ŠAULIŲ II-OSIOS RINKTINĖS ŠAULIAI MALDA PAMINĖJO LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 98-ĄSIAS ĮKŪRIMO METINES

Birželio 27 d. Kauno Vytauto Didžiojo šaulių II-osios rinktinės šauliai ir jaunieji šauliukai Kauno Įgulos šventovėje bendra malda paminėjo  Lietuvos Šaulių Sąjungos 98-ąsias įkūrimo metines...

 

 

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS GLOBĖJO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO ŠVENTĖJE – NUOLATINIŲ DIAKONŲ ŠVENTIMAI

Birželio 24 d. minint Šv. Jono Krikštytojo gimtadienį, Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, arkivyskupijos globėjo šventės proga pirmąkart Lietuvoje įšventino ketverių metų studijų ir dvasinio ugdymo programą baigusius, profesijas ir šeimas turinčius vyrus...

 

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETO DIPLOMŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ

2017 m. birželio 22 d. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) šventovėje įvyko diplomų įteikimo šventė Viešojo saugumo fakulteto magistrantūros ir bakalauro studijų absolventams...

 

 

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE PAGERBTAS BUVUSIO VYRIAUSIOJO KARIUOMENĖS KAPELIONO ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO ATMINIMAS IR BENDRA MALDA PAGERBTI GYVI IR MIRĘ TĖVAI

Artėjant pirmajam birželio mėnesio sekmadieniui – Tėvo dienai, bendra malda pagerbtas Dvasios tėvų, ypač buvusio vyriausiojo kariuomenės kapeliono arkivyskupo Teofiliaus Matulionio, kuris birželio 25 d. bus paskelbtas palaimintuoju, atminimas. Prisiminti ir pagerbti visi gyvi ir mirusieji šeimų tėvai...

 

 

 

MOTORIZUOTOS PĖSTININKŲ BRIGADOS „ŽEMAITIJA“ GRUPĖS PAŽINTINIS APSILANKYMAS KAUNO ĮGULOS KAPELIONATE

2017 m. gegužės 25 d. MPB „Žemaitija“ grupė karių, vadovaujama brigados vado plk. Artūro Radvilo ir štabo viršininko plk. ltn. Viktoro Bagdono, apsilankė Kauno įgulos kapelionato šventovėje. Svečius priėmė Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys...

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATAS RŪPINASI NATO PRATYBOSE „STEADFAST COBALT 2017“  DALYVAUJANČIŲ KARIŲ SIELOVADA IR EDUKACIJA

Balandžio 18 – birželio 7 d. Kaune vyksta NATO pratybos „Steadfast Cobalt 2017“. Pratybose dalyvauja kariai iš 25 NATO šalių. Kauno įgulos kapelionatas įsipareigojo pasirūpinti pratybose dalyvaujančių karių sielovada ir edukacija...

 

 

PIRMASIS GEGUŽĖS MĖNESIO SEKMADIENIS – MOTINOS DIENA

Kasmet pirmąjį gegužės mėn. sekmadienį Katalikų Bažnyčia kviečia melstis ir skirti dėmesio  kiekvieno mūsų pačiam brangiausiam žmogui - mamai. Atsiliepdama į Bažnyčios kvietimą, Kauno įgulos kapelionato bendruomenė ypatingai gražiai įprasmino šią dieną. Kaip gražią dovaną savo mamytėms vaikai, per mokslo metus nuoširdžiai pasirengę, pirmą kartą priėmė Eucharistinį Jėzų...

 

 

 

 

 

KARDINOLO V. SLADKEVIČIAUS TĖVIŠKĖJE KAIŠIADORIŲ RAJONO UGNIAGESIAI PAMINĖJO UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ GLOBĖJO ŠV. FLORIJONO DIENĄ

Gegužės 4 d. popietę Šv. Florijono ugniagesių gelbėtojų globėjo šventės proga Kaišiadorių miesto ir rajono ugniagesiai susirinko į amžinos atminties kardinolo V. Sladkevičiaus tėviškę Guronyse...

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE PAMINĖTA UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ GLOBĖJO ŠV. FLORIJONO DIENA

Gegužės 4 d. rytą Šv. Florijono - ugniagesių gelbėtojų globėjo - šventės proga Kauno Įgulos bažnyčioje susirinko Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesiai gelbėtojai į padėkos Šv. Mišias ir minėjimą...

 

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE PAMINĖTA SPAUDOS LAISVĖS IR KNYGOS DIENA

Pasaulinę spaudos laisvės dieną, artėjant Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, Kauno apskrities policija žiniasklaidos atstovus sukvietė ne tik kavos puodeliui, bet ir kiek kitokiam pasibuvimui kartu viename iš Kauno simbolių – Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje – be įtampos, be klausimų, be skubėjimo…

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO ATVELYKIO ŠVENTĖ „MYLĖKITE VIENI KITUS“

Sekmadienį po Viešpaties Prisikėlimo šventės Bažnyčia sukviečia bendruomenes švęsti Atvelykį, kuris vadinamas Dievo Gailestingumo sekmadieniu arba „Vaikų Velykėlėmis“. Šiemet ši šventė paminėta balandžio 23 d...

 

 

VELYKINIS KARIŲ SUSITIKIMAS JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONE 

Š. m. balandžio 14 dieną Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai kartu su Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės jaunaisiais šauliais rinkosi į bataliono daugiafunkcinį pastatą paminėti Didžiojo penktadienio...

 

 

BENDRA MALDA PRADĖTAS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTIENĖS BIRUTĖS KARININKŲ ŠEIMŲ MOTERŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS

Balandžio 1 d. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje į Šv. Mišias pasipuošusios tautiniais kostiumais rinkosi Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos atstovės...

 

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE PAMINĖTA LIETUVOS PROKURATŪROS DIENA

Kovo 30-ąją, minint Prokuratūros dieną, Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje bendra malda ir šventiniu minėjimu pagerbti Kauno apygardos prokurorai, prokuratūros darbuotojai ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai...

 

JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONO NPPKT KARIŲ PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į KRYŽIŲ KALNĄ

Tiksint paskutinėms šauktinių karių tarnybos laiko minutėms, š. m. kovo 22 d. Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai turėjo unikalią galimybę visi kartu apsilankyti Kryžių kalne...

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO KAPELIONAS PRATYBOSE „PIONIERIAUS PAVASARIS I 17“ APLANKĖ INŽINERIJOS BATALIONO 2 INŽINERIJOS KUOPOS ŠAUKTINIUS KARIUS IR JŲ INSTRUKTORIUS

 

 

 

KAUNO APSKRITIES POLICIJOS PAREIGŪNAI PAMINĖJO TAUTOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENĄ

Kovo 13-osios rytą Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ne tik minėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, buvo apdovanoti už nuopelnus, pavyzdingą ir nepriekaištingą tarnybą, bet ir telkėsi bendrai maldai už šalį sukrėtusią jaunos moters mirtį...

 
 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE PAMINĖTOS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 27-OSIOS METINĖS

Šiemet Lietuva 27-ąjį kartą paminėjo valstybės Nepriklausomybės atkūrimo metines. Kauno įguloje šventė pradėta 10 val. padėkos už tautos laisvę ir nepriklausomybę Šv. Mišiomis Įgulos bažnyčioje...

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE BENDRA MALDA PAMINĖTOS LK KARINIŲ ORO PAJĖGŲ 25-OSIOS ATKŪRIMO METINĖS

Paminėti 25-ųjų  Karinių oro pajėgų įkūrimo metinių į Kauną susirinko Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vienetų  atstovai, Oro gynybos batalione tarnaujantys nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai...

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE LANKĖSI SVEČIAI IŠ ARMĖNIJOS KARIUOMENĖS

LK Div. Gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje viešėjo svečiai iš Armėnijos Respublikos. Lietuvos kariuomenės mokyklos vadovybė, organizuodama svečių viešnagės programą, įtraukė ir apsilankymą Kauno įgulos kapelionato šventovėje...

 

   

LIETUVOS KARIUOMENĖS ORDINARIATO APAŠTALINIS ADMINISTRATORIUS VILNIAUS ARKIVYSKUPAS METROPOLITAS GINTARAS GRUŠAS LANKĖSI JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONE

 

 

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE LIETUVOS KARIUOMENĖS ORDINARIATO APAŠTALINIS ADMINISTRATORIUS SUTEIKĖ ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTUS LIETUVOS KARIUOMENĖJE TARNAUJANTIEMS NUOLATINĖS PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS KARIAMS

 
 

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE – UKRAINOS „DANGAUS ŠIMTINĖS“ RENGINYS, SKIRTAS TREČIOSIOMS SKAUDŽIŲJŲ ĮVYKIŲ 2014 M. KIJEVO MAIDANE METINĖMS

Vasario 18 d. Ukrainos ambasada Lietuvoje, Lietuvos Šaulių Sąjunga, Kauno miesto savivaldybė bei Lietuvoje gyvenantys ukrainiečiai organizavo renginius skirtus trečiosioms skaudžių įvykių 2014 m. Kijevo Maidane metinėms atminti...

 

 

 

 

VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS RENGINIUS VAINIKAVO VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELYJE SURENGTA IŠKILMINGA ŠVENTĖ

 

 

 

 

VASARIO 16-ĄJĄ KAUNO ĮGULOJE IŠKILMINGAI PAMINĖTOS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 99-OSIOS METINĖS

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga Kauno įgulos kapelionato bendruomenė susirinko į Įgulos šventovę padėkoti Dievui už Lietuvos valstybę, už laisvės ir nepriklausomybės dovaną, už visus, kurie valstybę kūrė, statė ir gynė, už visus šiandien savo kraštą mylinčius ir jam ištikimus žmones... 

 

 

 

JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONO NUOLATINĖS PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS KARIAI DALYVAVO ŠVENTINIAME VASARIO 16-OSIOS MINĖJIME

Vasario  16-osios popietę Juozo Vitkaus inžinerijos batalione įvyko renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 99-osioms metinėms paminėti...

 

 

 KAUNO ĮGULOS KAPELIONATE TĘSIAMAS SUŽADĖTINIŲ RENGIMO SANTUOKAI KURSAS

Šiais metais Kauno įgulos kapelionate tęsiamas sužadėtinių rengimo santuokai kursas.  Kariuomenėje ir statutinėse struktūrose tarnaujantys, dirbantys bei jų šeimų nariai, norintys susituokti kapelionato šventovėje, nuo šiol turi galimybę ruoštis santuokai  kapelionate...

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE LANKĖSI DIDŽIOJO LIETUVOS ETMONO JONUŠO RADVILOS MOKOMOJO PULKO PIRMOJO MOKOMOJO BATALIONO VADAS SU INSTRUKTORIŲ KOMANDA

Vasario 2 d. Pirmojo mokomojo bataliono instruktorių kolektyvas, vadovaujamas mjr. Algio Ramanausko aplankė Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią...

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO ŠEIMŲ BENDRUOMENĖS APSILANKYMAS EVANGELIKŲ LIUTERONŲ ŠVČ. TREJYBĖS PARAPIJOJE KAUNE

Kauno įgulos kapelionato šeimų bendruomenė turi daug gerų tradicijų. Viena iš jų –susipažinimas su kitų krikščioniškųjų konfesijų atstovais. Taigi sausio 29 dieną mes visi – dideli ir maži – patraukėme į Kauno evangelikų liuteronų Švč. Trejybės bažnyčią...

 


UŽBAIGĘ BAZINĮ KURSĄ KARIAI SAVANORIAI PRISIEKĖ TARNAUTI LIETUVAI

Sausio 27 dieną Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejuje, Lietuvos Respublikai iškilmingai  prisiekė 62 kariai savanoriai, sėkmingai įveikę pirmąjį šiemet bazinio kario savanorio įgūdžių kursą...

 


 

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGA BENDRA MALDA KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE PRADĖJO  90-ŲJŲ ĮKŪRIMO METINIŲ MINĖJIMĄ

 

 

 

 

 ALFA SAVAITGALIS KAUNO ĮGULOS KAPELIONATE PIRMAJAI KOMUNIJAI BESIRUOŠIANČIŲ VAIKŲ TĖVELIAMS

Š. m. sausio 14 d., šeštadienį, Alfa savaitgalis kursą lankiusiems tėveliams įvyko Palemone esančiuose Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų (seserų saleziečių) namuose...

 

 

JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONE PAMINĖTA LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA, PAGERBTAS SAUSIO 13-OSIOS AUKŲ ATMINIMAS

Sausio 13 d. popietę Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai, bataliono profesionalai susibūrė drauge paminėti laisvės gynėjų dieną, pagerbti sausio 13-osios aukų atminimą...

 

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE PAMINĖTA SAUSIO 13-OJI – LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

1991–ųjų sausio 13-oji...Ši data žymi beginklės tautos drąsą ir apsisprendimą ginti savo valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę, vaikų ateitį, laisvą ir demokratišką žodį...

 

 

 

  

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO ŠEIMŲ BENDRUOMENĖ DŽIUGIAI PAMINĖJO KRISTAUS APSIREIŠKIMO (TRIJŲ KARALIŲ) ŠVENTĘ

Kaip ir kasmet, prabėgus kalėdinio laikotarpio šurmuliui, Kauno įgulos kapelionato šeimų bendruomenė susibūrė draugėn paminėti Kristaus Apsireiškimo (Trijų Karalių) šventės...

Puslapiai: