NPPKT karių Sutvirtinimo sakramentas

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE LIETUVOS KARIUOMENĖS ORDINARIATO APAŠTALINIS ADMINISTRATORIUS SUTEIKĖ ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTUS LIETUVOS KARIUOMENĖJE TARNAUJANTIEMS NUOLATINĖS PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS KARIAMS

Vasario 24 d. Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) šventovėje Šv. Mišių metu suteikė įkrikščioninimo sakramentus (Krikštą, Eucharistiją, Sutvirtinimą) Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionuose tarnaujantiems nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams.

Bendroje maldoje už Lietuvos kariuomenėje ir kitose valstybės statutinėse struktūrose tarnaujančius žmones dalyvavo: Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vado pareigas einantis mjr. Virginijus Kleponis, bataliono vyriausiasis puskarininkis srž. mjr. Oleg Makarov, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono vadas mjr. Ramūnas Jurskis, bataliono karininkai, bataliono vyriausias puskarininkis srž. mrj. Eglandas Višinskas, Kauno apygardos vyriausias prokuroras Darius Valkavičius, pavaduotojas Rimas Bradūnas, Kauno AVPK Viešosios tvarkos valdybos viršininkas Remigijus Stukas, Kauno įgulos kariniuose vienetuose tarnaujantys kariai, karininkai, civiliai tarnautojai, karių artimieji.

Kartu su arkivyskupu Šv. Mišias aukojo Marijampolės įgulos kapelionato kapelionas mjr. Edvardas Baniulis bei Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. Tomas Karklys. Liturgijoje asistavo kapelionato akolitas vyr. srž. Audrius Jesinskas, giedojo Šv. Šeimos bendruomenės jaunimo choras.

Ganytojo žodžiais sustiprinti visi šventės dalyviai buvo paraginti atnaujinti krikšto metu išpažintą tikėjimą, o  penki kariai, lydimi krikštatėvių, priėmė krikšto sakramentą. Po krikšto penkios dešimtys karių priėmė Sutvirtinimo sakramentą, o Komunijos metu dalis karių pirmą kartą priėmė Eucharistiją.

Po baigiamojo Šv. Mišių palaiminimo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. Tomas Karklys karių vardu padėkojo arkivyskupui už maldą ir suteiktus įkrikščioninimo sakramentus. Kariams ganytojas įteikė atminimo dovanėles ir sakramentų priėmimo pažymėjimus. Šventė apvainikuota karių ir ganytojo bendra nuotrauka.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS