Sausio 13-oji Įgulos bažnyčioje

 

 

 

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE PAMINĖTA SAUSIO 13-OJI – LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

1991–ųjų sausio 13-oji...Ši data žymi beginklės tautos drąsą ir apsisprendimą ginti savo valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę, vaikų ateitį, laisvą ir demokratišką žodį. Iš 1991 –ųjų metų sausio 13-osios atiteka laiko upė ir primena, kad prieš 26-rius metus netekome 14 tautiečių: Loretos Asanavičiūtės, Virginijaus Druskio, Dariaus Gerbutavičiaus, Rolando Jankausko, Rimanto Juknevičiaus, Alvydo Kanapinsko, Algimanto Petro Kavoliuko, Vido Maciulevičiaus, Tito Masiulio, Alvydo Matulkos, Apolinaro Juozos Povilaičio, Igno Šimulionio, Vytauto Vaitkaus ir Vytauto Koncevičiaus. Pusė jų buvo jaunesni nei 25 metų. Po tos nakties, pažymėtos drąsiųjų praradimu, buvo ir šimtai sužeistų.

Pagarba Jiems.

Tradiciškai 10 val. minėjimas prasidėjo tautine giesme ir Šv. Mišiomis padėkos už Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę. Jas aukojo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. T. Karklys.  Bendroje maldoje dalyvavo: Kauno įgulos kariniuose vienetuose tarnaujantys karininkai, kariai, civiliai tarnautojai, valstybės statutinėse struktūrose dirbantys pareigūnai, laisvės kovų dalyviai, savanoriai, šauliai, visuomeninių organizacijų atstovai, moksleiviai.

Pradedant Šv. Mišias kapelionas, primindamas 1991 metų sausio įvykius, pabrėžė tautos laisvės vertę ir ragino prisiminti tuos, kurie ant tautos laisvės aukuro paaukojo savo gyvybes, bei kvietė melstis už Lietuvą ir jos žmones.

Pradedant vienybės pokylį, kunigas pakvietė jaunimą sustoti ratu, sakydamas: „Ratas – pilnatvės ir vienybės simbolis. Taip, kaip Jūsų tėvų tikėjimas ir vienybė padėjo iškovoti Jums Tėvynės  laisvės dovaną, taip Jūs šiandien burkitės vieningai maldai ir vieningam darbui Lietuvos ateities kūrime“. Deja, ne visi turėjo drąsos ateiti į ratelį ir paduoti vienas kitam ranką.

Po bendros maldos Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų kolektyvai atliko meninę kompoziciją „Vardan Lietuvos“. Programoje dalyvavo: VMLR kolektyvai, tautinių šokių ansamblis „Malūnėlis“ (vadovė Birutė Brazdžiūtė), merginų dainavimo studija „Lyra” (vadovė Asta Miknienė) ir klasikinio dainavimo studijos solistės Augustė Nombeko Khotseng ir Ugnė Alijevaitė (vadovė Nomeda Kukulskienė).

Nuotrauka 10

Nuotrauka 12

Kauno įgulos kapelionas nuoširdžiai dėkoja Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų vadovei Onutei Žukienei ir jos vadovaujamam kolektyvui už nuostabiai gražią ir jautrią meninę programą, skirtą sausio 13-osios aukų atminimui pagerbti.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS