Sausio 13-oji JVIB

 

 

 

JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONE PAMINĖTA LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA, PAGERBTAS SAUSIO 13-OSIOS AUKŲ ATMINIMAS

Sausio 13 d. popietę Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai, bataliono profesionalai susibūrė drauge paminėti laisvės gynėjų dieną, pagerbti sausio 13-osios aukų atminimą.

Minėjimas pradėtas gyvai sugiedotu Lietuvos respublikos himnu. Sugiedojus tautinę giesmę,  į bataliono bendruomenę kreipėsi renginio organizatorius - Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. T. Karklys. Primindamas  laisvės vertę ir kainą, kunigas, perskaitęs 14-os tautiečių, žuvusių sausio 13-osios  naktį, vardus ir pavardes, pakvietė visus atsistojus tylos minute pagerbti jų atminimą.

Po šio svarbaus akcento kapelionas pristatė renginio svečią - Valentiną Norvaišą,  1991 m. sausio įvykių liudininką, lemtingąją sausio 13-osios naktį kartu su kauniečiu Titu Masiuliu gynusius televizijos bokštą. Titas Masiulis tą naktį žuvo nuo  SSRS desantininkų kulkų.  Dalindamasis 1991 m. sausio įvykių prisiminimais,  Laisvės gynėjas akcentavo kariams, kokių vertybių ir idealų vedama tauta stojo į lemiamą kovą už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Svečiui bataliono vardu padėkojo ir simbolinę dovanėlę įteikė bataliono štabo viršininkas mjr. Pavelas Jelkinas.

Po to kariams buvo pristatytas  švedų režisieriaus Jono Ohmano ir Juozo Saboliaus filmas „Laisvės trajektorijos“.

Šventinį minėjimą kapelionas užbaigė, kariams linkėdamas iškovotą laisvės dovaną priimti kaip puikią galimybę kurti gražų ir prasmingą gyvenimą.

KAUNO ĮGULOS KAPELIONAS DĖKOJA VALENTINUI NORVAIŠAI UŽ NUOŠIRDŽŲ IR GYVĄ SAUSIO 13-OSIOS LIUDIJIMĄ KARIAMS.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS