Šv. Florijono dienos minėjimas Guronyse

 

 

KARDINOLO V. SLADKEVIČIAUS TĖVIŠKĖJE KAIŠIADORIŲ RAJONO UGNIAGESIAI PAMINĖJO UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ GLOBĖJO ŠV. FLORIJONO DIENĄ

Gegužės 4 d. popietę Šv. Florijono ugniagesių gelbėtojų globėjo šventės proga Kaišiadorių miesto ir rajono ugniagesiai susirinko į amžinos atminties kardinolo V. Sladkevičiaus tėviškę Guronyse. Šventės organizatoriai panoro šiais palaimintojo arkivysk. T. Matulionio metais šventę pradėti Šv. Mišiomis Kaišiadorių vyskupijai ir visai Lietuvai svarbioje dvasingumo oazėje, kur įrengtas Septynių skausmų kelias gretina septynis Dievo Motinos Marijos skausmus su garbingojo Teofiliaus Matulionio gyvenimo momentais. Ten pat yra įrengtas ir Rožinio slėpinių kelias su meniškomis koplytėlėmis, o Guronių rekolekcijų namai siūlo dvasinio ugdymo programas.

Bendroje maldoje dalyvavo: Kaišiadorių PGT viršininkas plk. ltn. G. Kuktelionis,  Kaišiadorių rajono priešgaisrinės tarnybos viršininkas P. A. Paškevičius, komandų vadai, ugniagesiai gelbėtojai, artimieji.

Šv. Mišias aukojo Žaslių parapijos klebonas kun. A. Ananis ir svečias - Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. T. Karklys. Šv. Mišiose išaukštindamas kilnų Lietuvos dvasininkų - palaimintojo arkivysk. T. Matulionio ir kard. V. Sladkevičiaus gyvenimo pavyzdį, pabrėždamas  ugniagesio gelbėtojo pašaukimo kilnumą, kapelionas linkėjo pareigūnams didelės dvasinės stiprybės, atliekant be galo kilnią ir svarbią misiją Lietuvos žmonėms.

Po Šv. Mišių rekolekcijų namus prižiūrinčios seserys vienuolės pristatė memorialinį muziejų „Per kryžių į žvaigždes“, papasakojo kard. V. Sladkevičiaus gyvenimo istoriją.

Po to šventinis minėjimas pratęstas Žąslių kultūros centre. Ugniagesius sveikino ir apdovanojimus įteikė Kaišiadorių rajono savivaldybės, Priešgaisrinės tarnybos,  Policijos, miškų urėdijos, Žaslių seniūnijos vadovai, verslininkai. Šventinis minėjimas užbaigtas tautinio kolektyvo koncertu ir vaišėmis.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS