Šv. Kalėdų belaukiant

 

 

 

 

 

ŠV.  KALĖDŲ BELAUKIANT…
SUSIKAUPIMO AKIMIRKOS KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE

Besibaigiant adventui, Kauno įgulos šventovėje, vienijančioje ne vienoje valstybės tarnyboje dirbančius ir tarnaujančius žmones, organizuotos susikaupimo popietės. Lietuvai tarnaujantys kariai, pareigūnai, valstybės tarnautojai, buvo kviečiami sustoti ratu, apkabinti malda artimuosius, bendradarbius ir, laužant kalėdaitį, atsiprašyti ir palinkėti vieni kitiems gerumo, kuris mus visus vienija. Institucijų vadovai turėjo progą savo vadovaujamuose kolektyvuose dirbančius žmones pasveikinti artėjančių Šv. Kalėdų proga.

Gruodžio 16 d. popietę aplink adventinį vainiką susibūrė Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos aptarnavimo tarnybos kolektyvas su viršininku Algiu Liorentu priešakyje. Gruodžio 20 d. rytą Lietuvos kariuomenės Karo policijos Kauno įgulos kolektyvas. Po pietų Lietuvos šaulių sąjungos vadas ats. plk. Liudas Gumbinas su štabu ir Kauno 2–osios Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės šauliai.

Gruodžio 21 d. ryte apsilankė Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centro kolektyvas. Po pietų Kauno apygardos prokurorai, prokuratūros darbuotojai, vadovaujami apygardos vyriausiojo prokuroro Dariaus Valkavičiaus ir vyriausios apylinkės prokurorės Nomedos Urbonavičienės.

Gruodžio 22 d. rytą susikaupimo valandai atvyko Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovės ir Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus kolektyvai. Po pietų maldos  susitikimus užbaigė Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos kolektyvas.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS