Šv. Kalėdų belaukiant:

 

 

 

 

 

 

ŠV. KALĖDAS PASITINKANT

Prasidėjus paskutinei advento savaitei, Kauno regiono valstybės statutinėse struktūrose tarnaujantys ir dirbantys kariai, pareigūnai, civiliai tarnautojai, nežiūrint didelio užimtumo metų gale, stengėsi bent trumpam stabtelti prie adventinio vainiko mus visus vienijančioje Kauno Įgulos šventovėje arba tarnybos vietoje, kad apkabinę vieni kitus, artimuosius ir iškeliavusius į amžinybę malda, dalindamiesi kalėdine duona, meile ir gerumu pajustų  Dievo, tapusio žmogumi, artumą ir dvasinę palaimą kasdieninėje tarnyboje ir asmeniniame gyvenime.

Kauno regiono statutinių struktūrų vadų adventinis rytmetys

 

Lietuvos šaulių sąjungos ir
Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės štabų adventinė popietė

 

Karo policijos Kauno įgulos kolektyvo adventinė popietė

 

Kauno apygardos prokuratūros adventinė popietė

 

Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kalėdinė popietė 

 

Karo kartografijos centro kolektyvo adventinė popietė

 

Kauno įgulos kapelionato
Pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybos adventinė popietė

 

Kauno įgulos kapelionato sielovadinė komanda sveikina visus sulaukus šv. Kalėdų ir linki Viešpaties palaimos, taikos, ramybės, tikėjimo, vilties ir meilės. Būkite laimingi!

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS

Puslapiai: