Svečiai iš Armėnijos kariuomenės

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE LANKĖSI SVEČIAI IŠ ARMĖNIJOS KARIUOMENĖS

LK Div. Gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje viešėjo svečiai iš Armėnijos Respublikos: Armėnijos Respublikos kariuomenės puskarininkių mokyklos viršininkas plk. Vagan Arsenyan ir Armėnijos Respublikos Gynybos ministerijos gynybos politikos planavimo patarėjas Tigran S. Harutyunyan. Lietuvos kariuomenės mokyklos vadovybė, organizuodama svečių viešnagės programą, įtraukė ir apsilankymą Kauno įgulos kapelionato šventovėje.

Kovo 8 d. popietę svečiai, lydimi Lietuvos kariuomenės mokyklos vyriausiojo puskarininkio srž. mjr. Broniaus Basalyko, aplankė Kauno įgulos kapelionato šventovę. Svečius pasitiko Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. T. Karklys.

Trumpai papasakojęs bažnyčios istoriją, kapelionas pakvietė atvykusiuosius apžiūrėti bažnyčią. Plk. Vagan, būdamas uolus krikščionis, rūpindamasis ne vienoje pasaulio valstybėje gyvenančių tautiečių religiniu gyvenimu, fundavęs ne vieno Chačkaro (armėniškojo kryžiaus) pastatymą,  paprašė leidimo sugiedoti padėkos maldą Dievui. Bažnyčios skliautais nuaidėjo puikiai armėnų kalba atliekamo  Akatisto garsai.

Nusileidus į šventovės rūsį, svečiams pristatytas kapelionato sielovadinis gyvenimas, apžiūrėta šventovės rūsių ekspozicija.

Ekskursijos pabaigai kapelionas padėkojo svečiams už apsilankymą ir įteikė atminimo dovanėles.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS