Tėvo diena

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE PAMINĖTA TĖVO DIENA

Birželio mėnesio pirmasis sekmadienis yra skiriamas tėvui. Tėvo diena – viena iš dviejų dienų metuose, skirta mūsų artimiausiems žmonėms, kurių dėka esame čia ir tokie, kokie esame. Per Tėvo ir Motinos meilę buvome pakviesti į gyvenimą. Tėčiai ir mamos formavo mūsų pasaulį  ir buvo svarbiausia jo dalimi, kol įgijome savarankiškų gebėjimų ir atsakomybės jausmą. Tad ta proga Kauno įgulos kapelionato bendruomenė dalyvavo Šv. Mišiose ir meldėsi už gyvus ir mirusius tėvus.

Šv. Mišias aukojo Div. Gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos kapelionas kun. S, Kasmauskas ir Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. T. Karklys. Bendroje maldoje dalyvavo kariuomenėje, policijoje ir kitose valstybės statutinėse struktūrose tarnaujantys ir dirbantys.

Po Šv. Mišių įvyko susitikimas su kino kritiku RAMŪNU AUŠROTU, kuris pristatė prezentaciją tema „TOBULAS/NETOBULAS TĖVAS KINE“. Atskleisdamas tobulo ir netobulo tėvo paveikslą, respondentas pabrėžė esmines vertybes, kurios būtinos tėvystės pašaukimui.

 

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS