Ukrainos Nepriklausomybės diena

 

 

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE MALDA PAMINĖTA UKRAINOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA

1991 m. rugpjūčio 24 d. Ukrainai paskelbus Nepriklausomybę,  kasmet ukrainiečiai visame pasaulyje pažymi šią svarbią datą. Ta proga šiemet Lietuvoje gyvenančių ukrainiečių bendrija Kaune organizavo savo tautos Nepriklausomybės dienos ir diplomatinių santykių tarp Lietuvos ir Ukrainos 26-ųjų metinių minėjimą. Šventinė diena pradėta bendra malda Kauno Įgulos šventovėje.  Minėjime dalyvavo: Ukrainos gynybos atašė Lietuvai plk. Aleksandr Kobersky su šeima, Ukrainos ambasados Lietuvoje trečiasis sekretorius Dmytro Serov, Ukrainos garbės konsulas Vygandas Blandis, KASP Dariaus ir Girėno 2-osios rinktinės vadas plk. ltn. Vidas Grunda, Šaulių sąjungos vadas plk. ltn. Gintaras Koryzna, Kauno įgulos karininkų ramovės viršininkas mjr. Donatas Mazurkevičius, Kauno Vytauto Didžiojo šaulių antrosios rinktinės vadas ats. kpt. Vytautas Žymančius, Kauno ukrainiečių bendrijos atstovai, šauliai, bendruomenė.

Minėjimas pradėtas Lietuvos ir Ukrainos nacionaliniais himnais, pagerbtas žuvusiųjų už Ukrainos laisvę ir nepriklausomybę bei už nuopelnus Lietuvai žymus Ukrainos karinis ir politinis veikėjas, Ukrainos tautos respublikos armijos vadas, Ukrainos karinės organizacijos vadovas, Ukrainos tautininkų organizacijos pirmininkas, Lietuvos pilietis Jevhenijus Konovalecis. Šv. Mišias aukojo:  Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų parapijos klebonas, Kauno Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčios klebonas kun. Saulius Bytautas, Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys ir rektorato pagalbininkas kun. Vytenis Vaškelis, Šv. Mišioms asistavo kapelionato diakonas vyr. srž. Audrius Jesinskas.

Bendroje maldoje melstasi už Ukrainą ir jos žmones.  Po Šv. Mišių graikų apeigų katalikų kunigas  Vinkentij Vasil Pelykh  ukrainiečių kalba atliko panehidą pagerbiant didvyriškai žuvusiųjų nepriklausomybės kovose atminimą. Po baigiamojo palaiminimo šventinį minėjimą pratęsė kultūrinė programėlė, kurią atliko Svietoslav Sylenko – bandūra, Julija Bujanaovaitė-Sokol - vargonai, Dalia Tarailienė – vokalas.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius Kauno įgulos kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS