Vasario 16-oji JVIB

 

 

JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONO NUOLATINĖS PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS KARIAI DALYVAVO ŠVENTINIAME VASARIO 16-OSIOS MINĖJIME

Vasario  16-osios popietę Juozo Vitkaus inžinerijos batalione įvyko renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 99-osioms metinėms paminėti. Šventinėje popietėje dalyvavo Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono nuolatinės privalomosios pradinės ir profesionaliosios karo tarnybos kariai, karininkai, bataliono vadas mjr. R. Jurskis, štabo viršininkas mjr. P. Jelkinas, bataliono vyr. puskarininkis srž. mjr. E. Višinskas, Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. T. Karklys, Kauno moksleivių laisvalaikio rūmų meno vadovai, jaunimo meno kolektyvai ir jų vadovai, tėveliai.

Renginys pradėtas gyvai ir vieningai sugiedotu Lietuvos valstybės himnu. Tai jau tampa gražia tradicija. Po tautiškos giesmės, renginio pranešėjas trumpai priminė Lietuvos istorijos momentus: kaip šalis siekė nepriklausomybės atkūrimo ir koks sudėtingas buvo valstybės laisvės kovos kelias. Vėliau bataliono vadas mjr. Ramūnas Jurskis savo kalboje trumpai priminė vasario 16 d. priešistorę ir momentus, kurie mus padarė stipria valstybe. Vadas pasveikino karius su gražia švente, pasidžiaugė dalinyje tarnaujančių karo inžinierių pasiektais rezultatais ir paskatino pasižymėjusius karius padėkomis bei medaliais. Taip pat minėjimo metu buvo pagerbtas ir daiktine dovana apdovanotas kpt. Giedrius Strumila, kuris tarnybai Lietuvos kariuomenėje atidavė 25-erius savo gyvenimo metus.

Oficialioji renginio dalis buvo užbaigta Kauno įgulos kapeliono sveikinimu. Karių sielovadininkas  priminė, kad prosenelių kartos paskelbta tautos laisvės ir nepriklausomybės deklaracija yra neįkainojamas testamentas mums, ateities kartoms. Sunkiausiu tėvynei laikotarpiu saugodami šį paveldą mūsų seneliai paaukojo gyvybes, kad pažadintų mūsų kartos dvasią atnaujinti šį testamentą ir juo vadovaujantis puoselėti ir kurti tautos gyvenimą. Šiandieną, vasario 16-osios išvakarėse, įvykdyta melo kampanija prieš mūsų tautą yra signalas mums, kad būtume budrūs, išliktume vieningi ir nesusiskaldę, puoselėtume visas bendražmogiškas ir dvasines vertybes bei būtume ištikimi tėvynės laisvės ir nepriklausomybės idealams. Dėkodamas kariams už nuoširdžiai atliekamą pareigą tėvynei, kapelionas pakvietė visus pasižiūrėti Kauno vaikų ir moksleivių rūmų meno kolektyvų surengtą meninę programą.

Renginio pabaigoje Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono vadas mjr. R. Jurskis padėkojo vaikams, jaunimui ir jų mokytojams už puikią meninę programą.

Kauno įgulos kapelionas dėkoja Kauno moksleivių laisvalaikio rūmų vadovei O. Žukienei, Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio Liaudies instrumentų orkestrui ir vadovei Z. Labutienei,  Tautinių šokių ansambliui „Malūnėlis“ ir jo meno vadovei ir choreografei B. Brazdžiūtei už puikiai surengtą ir pravestą šventinę programą kariams.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius Kąstytis LAUŽADIS