Velykinė susikaupimo popietė JVIB

 

 

Š V.  V E L Y K A S  P A S I T I N K A N T.

JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONO SUSIKAUPIMO POPIETĖ

Baigdamas prieššventiniame laikotarpyje lankyti Kauno įgulos karinius vienetus, Kauno įgulos kapelionas Didįjį ketvirtadienį, pasitinkant Viešpaties prisikėlimo šventę - Velykas, aplankė  Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono bendruomenę, vadovaujamą bataliono vado plk. ltn.  A. Dzidzevičiaus. Bataliono profesinės ir privalomosios tarnybos kariai susibūrė draugėn  susikaupimo akimirkoje nuoširdžia malda apvainikuoti tai, kas kario gyvenime yra svarbiausia ir vertingiausia.

Susikaupimo popietė pradėta karinių laipsnių įteikimu keliems bataliono profesinės karo tarnybos kariams. Kapelionui paaiškinus Šv. Velykų šventės prasmę, kariai meldė sau ir pasauliui taikos ir ramybės, kiekvienas apkabino malda savo artimuosius, sutuoktinius, tėvai meldėsi už vaikus, prašė Viešpaties palaimos kasdieniniame profesinio pašaukimo ir asmeninio gyvenimo kelyje ir kiekvienas dėkojo už tai, kas yra ir ką turi vertingiausio gyvenime.

Po bendros maldos akimirkos kapelionas kun. T. Karklys pasveikino karius artėjančių Šv. Velykų proga ir įteikė simbolines dovanėles. Bataliono vadas, pabrėždamas, kad Didysis ketvirtadienis yra kunigystės įsteigimo diena, pasveikino kapelioną ir visos bataliono bendruomenės vardu įteikė velykinį sveikinimą.

Kauno įgulos kapelionato bendruomenė

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS