Velykinis karių susitikimas JVIB

 

 

 

 

VELYKINIS KARIŲ SUSITIKIMAS JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONE

Š. m. balandžio 14 dieną Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai kartu su Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės jaunaisiais šauliais rinkosi į bataliono daugiafunkcinį pastatą paminėti Didžiojo penktadienio. Paminėjimas prasidėjo Lietuvos valstybės himno giedojimu, po kurio kariams buvo suteikti aukštesni kariniai laipsniai. Bataliono vadas mjr. Ramūnas Jurskis džiaugėsi prieš šv. Velykas pakilusiais karjeros laiptais kariais ir tuo, kad per šį Didžiojo penktadienio paminėjimą prie bataliono bendruomenės prisijungė ir jaunieji šauliai, kuriems tai puiki galimybė pamatyti, kaip atrodo karo tarnyba iš arti. Jauniesiems šauliukams ir bataliono kariams vadas palinkėjo Velykų savaitgalį atšvęsti prasmingai, pabūti savo šeimos rate ir po švenčių grįžti į tarnybą geros nuotaikos, pailsėjusiems.

Su artėjančia gražia ir prasminga švente inžinierius bei šaulius pasveikino ir Kauno įgulos kapelionas kpt. Tomas Karklys. Kapelionas ne tik visiems linkėjo Viešpaties palaimos, didelės fizinės ir moralinės ištvermės, bet ir nepamiršti džiaugtis bei būti laimingiems: „Puoselėkit tai, kas daro gyvenimą, šeimą stiprią iš vidaus. Būkit laimingi žmonės.“

Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono informacija