„Inžinierių griausmas 2018“


KARIŲ SIELOVADA JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONO PRATYBOSE „INŽINIERIŲ GRIAUSMAS 2018“

Baigėsi Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono penktą kartą organizuotos karinės pratybos „Inžinierių griausmas 2018“, vykusios balandžio 30 – gegužės 11 d. Kazio Veverskio poligone Kazlų Rūdoje. Šiais metais dalyvavo 350 karių. Pratybose buvo vertinami 2 kuopos ir Bendrosios inžinerijos kuopų nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Suplanavus operacijas, nurodytais maršrutais jie turėjo vykti į susitelkimo rajonus, maskuoti techniką, įrengti minų laukus ir nesprogstamųjų užtvarų pozicijas, atlikti maršrutų žvalgybą bei vietovės analizę, statyti vielines užtvaras ir organizuoti jų apsaugą. Vykdant operacinį įsakymą, dviem inžinerijos kuopos kariams papildomai reikėjo atlikti natūralių ir dirbtinių kliūčių žvalgybą ir įveikti inžinerines užtvaras. Bendrosios inžinerijos kuopai papildomai teko atlikti kelio bei maršruto žvalgybą ir įrengti taktinę minų laukų grupę.

Puikiai įkurtoje poligono bazėje aktyviai pratybų savaitei besiruošiančius karius gegužės 3 d. pavakarę aplankė Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. T. Karklys. Kartu su kapelionato diakonu vyr. srž. A. Jesinsku, besirūpinusiu karių sielovada visų pratybų metu, kapelionas kariams pristatė daug gilių apmąstymų sukėlusią temą: „Karas – iššūkis kariui“. Prieš tai kariai žiūrėjo medžiagą apie didžiausius mūsų laikų karinius konfliktus Sirijoje ir Ukrainoje, nusinešusius daugybės žmonių gyvybes ir milijonus privertusius tapti karo pabėgėliais. Vėliau kapelionas atsakė į karių klausimus ir praleido vakarą bendraudamas asmeniškai.

Prieš pradedant aktyvią pratybų fazę, gegužės 4 d. vakare, Kauno įgulos kapelionas aukojo kariams Šv. Mišias. Mišias giesmėmis papuošė Šventosios šeimos jaunimo bendruomenės nariai. Artėjančios Motinos dienos proga bendroje maldoje melsta taikos pasauliui, kariams – palaimos tarnyboje ir asmeniniame gyvenime, prisimintos karių gyvos ir mirusios motinos.

Vienybės maldoje, sustoję į didžiulį ratą, kariai linkėjo vieni kitiems taikos ir ramybės. Po Šv. Mišių kapelionas, linkėdamas gerų ir saugių pratybų, visus palaimino ir paragino sekmadienį nepamiršti pasveikinti savo mamyčių.

Gegužės 6–11 d. aktyvioje pratybų fazėje kartu su kariais dalyvavo ir Kauno įgulos kapelionato diakonas vyr. srž. A. Jesinskas. Jis už karius meldėsi, laimino, slaugė ir palaikė moralę.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autoriai: Lionius CHARDINAS, Rūta ŠALTMERYTĖ, Mantautas PATAŠIUS