„Trident Juncture“ dvasia

Lietuvos kariai jungtinio Baltijos šalių bataliono sudėtyje drauge su kitų NATO šalių kariais dalyvaujantys Aljanso pratybose „Trident Juncture 2015“ (liet. „Trišakė Jungtis”), persidislokavo į Ispaniją, kur San Gregorio poligone įsirengė stovyklas.


Jungtinis Baltijos valstybių batalionas 2016 m. rengiasi budėti NATO greitojo reagavimo pajėgose. Baltijos bataliono sudėtyje treniruojasi apie 200 Lietuvos karių – Karaliaus Mindaugo husarų bataliono kuopa su štabo elementu, sustiprinta Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotojo pėstininkų bataliono prieštankiniu būriu. Šioms pratyboms Lietuvos kariuomenė yra perdislokavusi į Ispaniją apie 50 vienetų karinės technikos.

Kariai ne tik intensyviai treniruojasi, vykdydami įvairias pratybų operacijas, bet ir randa laiko dalyvauti šv. Mišiose, kurias aukoja Ispanijos kariuomenės kapelionai. Kariuomenės kapeliono vaidmuo – padėti ne tik kariniuose konfliktuose dalyvaujantiems kariams, bet juos lydėti ir kasdienybėje, pratybų metu numalšinti įtampą, Dievo Žodžiu pamaitinti, sugražinti dvasinę pusiausvyrą ir ramybę, palaikyti viltį.







Nuotraukos
Kpt. Raimundo Jarecko
Karaliaus Mindaugo husarų bataliono
S-5 sk. viršininko