2015 m.

 

 

 

TARNAUJANČIŲ IR DIRBANČIŲ  LK KARINĖSE ORO PAJĖGOSE PILIGRIMYSTĖ Į ŠVČ. M. MARIJOS DANGUN ĖMIMO ŠVENTOVĘ KAUNE

Adventu pradėjus naujuosius liturginius metus, gruodžio 8-ąją pop. Pranciškus Romoje atvėrė Šv. Petro bazilikos Šventąsiąs duris, taip pradėdamas Šventuosius Gailestingumo metus, kurie visoje Bažnyčioje bus švenčiami iki 2016 m. lapkričio 20 d.  Veiklia meile trykštantis popiežius Pranciškus kviečia tapti piligrimu – apmąstyti savo, kaip krikščionio, per gyvenimą nueitą kelią – ir pasiekti Romą, kur bus atvertos popiežiškųjų bazilikų Šventosios durys, ar kaip piligrimui įžengti pro atvertas savo bažnyčios duris ir atsivesti tą, kuris dar neišdrįso. 

Atsiliepdami į šį kvietimą, LK Karinių oro pajėgų štabe ir Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyboje tarnaujantys ir dirbantys kariai, karininkai ir civiliai tarnautojai, lydimi Kauno įgulos kapelionato kapeliono kpt. T. Karklio, aplankė Kauno arkikatedrą Baziliką. Ši šventovė gruodžio 13 d. taps Kauno arkivyskupijos jubiliejinių metų šventove. Po to visi patraukė į Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo šventovę, dar kitaip vadinamą „Vytauto Didžiojo“ bažnyčia.  Čia piligrimus pasitiko šios bažnyčios rektorius kun. K. Rugevičius.

Dvasininkas papasakojo šventovės istoriją, atsakė į gausius svečių klausimus. Prieš nusileidžiant į bažnyčios požemius, sustojus visiems ratu, kun. Kęstutis pravedė maldą už piligrimus, jų šeimas bei tarnybą.

Po trumpos ekskursijos bažnyčioje, išėjus į šventorių prie tautos didžiavyrio dvasininko J. Tumo Vaižganto kapo, ats. kpt. G. Deksnys visų piligrimų vardu bažnyčios rektoriui padėkojo už prasmingai praleistą laiką, dvasinį pastiprinimą ir įteikė suvenyrines dovanėles susitikimo atminimui.

 

 

Kauno įgulos kapelionato informacija