2016 m.

 

 

 

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS KOLEKTYVO PAŽINTINĖ-PILIGRIMINĖ IŠVYKA Į BENEDIKTINIŲ VIENUOLYNĄ

Prasidėję Gailestingumo jubiliejiniai metai paskatino Kauno įgulos kapelionato bendruomenę piligrimystei. Vasario 24 d. popietę Vytauto Didžiojo karo muziejaus kolektyvas, lydimas Kauno įgulos kapeliono kpt. T. Karklio, apsilankė Šv. Benedikto seserų kongregacijos vienuolyne, įsikūrusiame Kaune.  Piligrimus pasitiko ir benediktinių vienuolyną pristatė ses. Kotryna.

Vienuolė svečiams išsamiai papasakojo Šv. Mikalojaus bažnyčios ir vienuolyno istoriją, aprodė bažnyčią, vienuolyno kapitulos patalpą, kurioje įkurtas nedidelis kongregacijos muziejus. Čia piligrimams didžiausią įspūdį paliko vienas iš įdomesnių eksponatų - vienuolių atgailos juosta.

Po trumpos ekskursijos kapelionas pasiūlė piligrimams kartu su sese Kotryna atlikti trumpą meditaciją prie Eucharistinio Jėzaus, apkabinant savo nuoširdžia malda tarnaujančius ir dirbančius Lietuvos kariuomenėje, bendradarbius, artimuosius ir tuos, kuriems reikia dvasinės paramos. Sesuo Kotryna pakvietė visus bendrai sukalbėti gailestingumo vainikėlį.

Po šios susikaupimo akimirkos svečiai, išėję iš šventovės, šventoriuje padėkojo vienuolei už puikiai pristatytą bendruomenę, įteikė atminimo dovanėlę ir pakvietė kongregacijos seseris apsilankyti Vytauto Didžiojo karo muziejuje.

Kauno įgulos kapelionato informacija