24 valandos Viešpačiui

„Dievas apstus gailestingumo“. Apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams žodžiai parinkti šių metų Atgailos pamaldų „24 valandos Viešpačiui“ tema.

Atgailos pamaldos „24 valandos Viešpačiui“ – tai popiežiaus Pranciškaus įvesta naujovė, pirmą kartą švęsta pernai tiek Romoje, tiek kitose vyskupijose visame pasaulyje. „24 valandos Viešpačiui“ vyks visą parą nuo penktadienio iki šeštadienio prieš IV Gavėnios sekmadienį, kovo 13-14 dienomis.

Parą laiko popiežius kviečia neuždaryti bažnyčių vykstančioms Atgailos pamaldoms. Atgailos pamaldos sutampa su Popiežiaus Pranciškaus išrinkimo popiežiumi antrosiomis metinėmis.

Vilniaus arkivyskupijoje

Kauno arkivyskupijoje

Panevėžio vyskupijoje

Šiaulių vyskupijoje