Apklausa dėl sielovados

2014 m. buvo atlikta Lietuvos kariuomenės personalo apklausa dėl sielovados:


Tyrimo tikslas – išsiaiškinti LK PKT karių ir darbuotojų priklausomybę konfesijoms ir jų nuomonę apie sielovadą.

Tyrimo tipas: kokybinis

Tyrimo metodas: anketinė apklausa

Tyrimo atlikimo būdas: el. būdu, naudojant nemokamą Online apklausos atlikimo įrankį (www.manoapklausa.lt)

Tyrimo populiacija: visi LK vienetų (institucijų) PKT kariai ir civiliai (VT, DS) - 8760

Tikimybė – 95%

Paklaida – ±2 %

Tyrimo imtis – 1885 / 2081

Išvada – bendrus LK rezultatus galima generalizuoti.

 

Apibendrinti apklausos duomenys.