Aplankyti KASP 2 rinktinės kariai Malyje

BENDRA MALDA APKABINTI MALYJE TARNAUJANTYS LIETUVOS KARIAI

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Ričardas Stakelis, Kauno įgulos kapelionas majoras Tomas Karklys ir 2-osios rinktinės vyriausiasis puskarininkis viršila Raimundas Gresius liepos 12-15 d. lankė Malyje tarnaujančius Pajėgų apsaugos vieneto (PAV-5) grupės karius. Vizito metu rinktinės vadas susitiko su operacijai vadovaujančių Vokietijos karių kontingento vadu plk. ltn. Leonhard Stefan Josef, aptarė su operacija susijusius klausimus ir Lietuvos karių vykdomas užduotis.

Vizito metu bendroje sueigoje ir bendraujant su kariais tarnybos vietose svečiai susipažino su karių kasdienybe, tarnybos iššūkiais, gyvenimo sąlygomis karinėje bazėje. Kauno įgulos kapelionas mjr. Tomas Karklys, susitikęs su vokiečių kontingento kapelionu – liuteronų pastoriumi, aptarė karių sielovados klausimus, suderino galimybę bazės koplyčioje sekmadienio popietę apkabinti karius bendra malda.  Pasveikinęs susibūrusius karius, kapelionas ragino  maldoje apkabinti vieniems kitus, artimuosius, prašė palaimos tarnyboje, ištvermės iššūkiuose. Kad Viešpats stiprintų ir globotų, kapelionas asmeniškai kiekvieną karį palaimino. Po bendros maldos karius pasveikino Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Ričardas Stakelis, ir 2-osios rinktinės vyriausiasis puskarininkis viršila Raimundas Gresius.

PAV-5 pamainą sudaro 34 profesinės karo tarnybos kariai ir kariai savanoriai iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno 2-osios ir Žemaičio apygardos 3-osios rinktinių, kurie į operacijos rajoną išvyko balandžio pradžioje. Į Lietuvą grupės kariai turėtų grįžti spalio mėnesį, po šešių mėnesių tarnybos. Lietuvos kariai šioje operacijoje atsakingi už pajėgų apsaugos užtikrinimą karinės bazės teritorijoje Malio rytinėje dalyje esančioje Gao provincijoje. Operacijoje MINUSMA tarnaujantys Lietuvos kariai šios operacijos koviniuose veiksmuose nedalyvauja. Jungtinės Tautos operaciją MINUSMA (angl. Multinational Intergrated Stabilization Mission, MINUSMA) Malyje vykdo nuo 2013 m. MINUSMA siekia stabilizuoti padėtį šalyje, remti pereinamojo laikotarpio veiksmų plano įgyvendinimą, apsaugoti civilius gyventojus, propaguoti ir ginti žmogaus teises, rengti humanitarinės pagalbos teikimą, kultūros paveldo išsaugojimą ir padėti užtikrinti teisingumą nacionaliniu ir tarptautinių lygmenimis.

KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės ir Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukos gr. Dainiaus Pilypo