Ateikite ir pamatysite!


Brangūs, broliai kunigai,

Pašvęstojo gyvenimo metų proga Lietuvos sesės ir broliai vienuoliai organizuoja renginį, kurio tikslas – supažindinti visuomenę su pašvęstuoju gyvenimu. Ši „Vienuolių palapinių šventė“ vyks Vilniuje, rugpjūčio 29 d. (paskutinį vasaros šeštadienį), Bernardinų sode.

 

Šventės išvakarėse (penktadienį, rugpjūčio 28 d.) vienuoliai skelbia gražią iniciatyvą: melstis už Vilnių, vilniečius ir miesto svečius. Kviečiame dalyvauti Jus pačius ir prašome paraginti savo parapijiečius, ypač Jūsų parapijos maldos grupes, centrų bei organizacijų atstovus jungtis į šią svarbią dvasinę akciją.


VIENUOLIŲ PALAPINŲ ŠVENTĖS VIGILIJA

penktadienį, rugpjūčio 28 d. MALDA UŽ VILNIŲ IR VILNIEČIUS.

VIGILIJOS PROGRAMA

18.30 val. Šv. Mišios Katedroje. Eucharistijos šventimui vadovauja arkivyskupas Gintaras Grušas.

Po Eucharistijos arkivyskupas pakvies visus maldininkus POROMIS savo malda užtarti Vilnių, vilniečius ir miesto svečius. Būsime kviečiami tiesiog vaikščioti Vilniaus gatvėmis ir melstis. Galbūt kam nors norėsis stabtelti ir ypatingai pasimelsti prie kokios nors institucijos ar užeigos, gal norėsite užkalbinti praeivius. Taip pat turėsime šeštadienio šventės skrajutes, kurias galėsime padalinti. Bet svarbiausia – MALDA.

21.00 val. Visi maldininkai kviečiami susirinkti į Bernardinų bažnyčią ir kartu pasimelsti Naktinę liturginę valandą. Po jos – suneštiniai naktipiečiai. Arbata pasirūpins broliai pranciškonai. Kviečiame visus brolius ir seseris, ypač gyvenančius Vilniuje pašvęstuosius bei visus geros valios katalikus, susirinkti į maldos akciją.


Vysk. Linas Vodopjanovas OFM
Lietuvos vyskupų konferencijos Vienuolijų reikalų komisijos pirmininkas


Ses. Asta Venskauskaitė ACJ
Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos pirmininkė

 

http://www.vienuolijusvente.lt