Aušros Vartų atlaidai

Sekmadienį, lapkričio 15 d., Vilniuje prasidėjo tradiciniai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Į atlaidus, kurie truks iki lapkričio 22 d., kviečiami piligrimai, bendruomenės iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Baigiantis Pašvęstojo gyvenimo metams ir pasitinkant jubiliejinius popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Gailestingumo metus, atlaidų tema pasirinkta „Pašvęsti Gailestingumui“.

Visą savaitę Aušros Vartų koplyčioje ir Šv. Teresės bažnyčioje šv. Mišios bus aukojamos ne tik lietuvių ir lenkų, bet ir rusų, baltarusių, ukrainiečių, italų, vokiečių, prancūzų, anglų kalbomis. Bus meldžiamasi už vienuolius, „Carito“ savanorius bei jų globotinius, kunigus, vaikus, mokytojus, katechetus, Lietuvos kariuomenę, jaunimą, išeiviją. Į atlaidus taip pat rinksis maldos už kunigus grupės, ateitininkai, tikintieji iš visos Lietuvos ir kaimyninių šalių. Giedos ne tik Vilniaus, bet ir kitų vyskupijų chorai.

Lapkričio 20 d., penktadienį, 15 val. Šv. Teresės bažnyčioje už Lietuvos kariuomenę drauge su karo kapelionais melsis arkivyskupas Gintaras Grušas, Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius.