Aušros Vartų atlaidai 2016 m.

Lapkričio 13-20 dienomis Vilniuje vyko tradiciniai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Kiekvieną atlaidų dieną buvo apmąstomi gailestingumo darbai.

Lapkričio 15 d., antradienį, 15 val.  Šv. Mišias už Lietuvos kariuomenę ir policiją aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas,  Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius Gintaras Grušas.

 Kariuomenės Ordinariato apaštalinio administratoriaus arkivyskupo Gintaro Grušo homilija