Būkime taikos sėjėjais

 

Popiežiaus Pranciškaus kvietimu balandžio 30 d. Vatikane, Šv. Petro aikštėje, vyko popiežiaus bendroji audiencija, skirta viso pasaulio kariams, krašto apsaugos sistemoje ir policijoje besidarbuojantiems pareigūnams, civiliams, kapelionams ir sielovadininkams. Švęsti Gailestingumo jubiliejų į piligriminę kelionę į Romą vyko ir Lietuvos kariuomenės ir policijos atstovai.

Audiencijoje pas popiežių dalyvavo krašto apsaugos ministras Juozas Olekas su žmona, Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštališkasis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas, vyriausiasis kariuomenės kapelionas plk. ltn. Rimas Venckus, vyriausiasis policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas, policijos vyriausiasis komisaras Linas Pernavas su žmona, Vidaus reikalų ministerijos kancleris Algirdas Stončaitis su žmona, karo ir policijos kapelionai, kelios dešimtys Lietuvos karių, krašto apsaugos sistemos darbuotojų.

Popiežius Pranciškus, sveikindamas Gailestingumo jubiliejų švenčiančius pareigūnus, išskyrė vieną svarbiausių Dievo gailestingumo aspektų – susitaikinimą. Pasak popiežiaus, susitaikinimo su Dievu patirtis padeda suprasti, kad visuomenei reikia kitokio bendravimo ir šeimose, bendruomenėse, palaikant asmeninius ryšius, socialinius ir tarptautinius santykius.

„Susitaikinimas – tai tarnavimas taikai, pagarbai, pagrindinėms žmogaus teisėms ir atvirumui visiems žmonėms“, – kalbėjo popiežius ir paragino pareigūnus savo darbe būti susitaikinimo įrankiais, tiltų statytojais ir taikos sėjėjais. – „Mes turime daugiau priešų nei draugų, ne visada lengva tarp mūsų įtvirtinti taiką, ypač dėl karų, kurie padaro kietas žmonių širdis, kursto smurtą ir neapykantą. Prašau jūsų – nepraraskite drąsos. Eikite tikėjimo keliu ir atverkite savo širdis Dievui, Gailestingajam Tėvui, kuris nepavargsta mums atleisti. Kiekvienos dienos iššūkių akivaizdoje liudykite krikščioniškąją viltį, kuri garantuoja meilės pergalę prieš neapykantą, taikos stiprybę prieš karą.“

Lietuvos kariai ir policininkai piligrimai atsiliepė į popiežiaus kvietimą ir aplankė didžiąsias Romos šventoves. Kulminacija tapo Šventojo Tėvo audiencija ir galimybė įeiti į Šv. Petro baziliką pro šventąsias duris ir tokiu būdu laimėti ypatingų Dievo malonių – jubiliejinius atlaidus.

„Turėjome galimybę patirti, kad šiemet švenčiamas Gailestingumo jubiliejus yra skirtas mums visiems“, – kalbėjo Lietuvos piligrimų grupės vadovas Karinių oro pajėgų kapelionas mjr. dr. Virginijus Veilentas ir priminė, kad šiuos atlaidus taip pat galima laimėti Lietuvoje tam paskirtose kai kuriose šventovėse, iš kurių viena jubiliejinė yra Lietuvos kariuomenės Ordinariato Šv. Ignoto bažnyčia Vilniuje. – „Tokia buvo popiežiaus mintis. Jo kvietimas kartu skirtas ir prasmingam mūsų gyvenimui, kad jis nebūtų nukreiptas tik į materialinių vertybių kūrimą, kad nebūtų užmirštos dvasinės vertybės.“

Kapelionas atkreipė dėmesį, kad kelionė į Romą, kaip ir kasmet kariuomenės organizuojamos kelionės į kitą šventovę – Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų vietą Lurde, – yra graži, bet trumpa ir daugiau vienkartinė iniciatyva. Ilgalaikė piligrimystė daugiau pasireiškia kasdieniniame žmonių gyvenime: „Tiek vienkartinės, tiek kasdieninės piligriminės kelionės leidžia pajusti, kad žmonės gyvi ne vien duona, kad reikia ir dvasinių vertybių, kurios padeda išlaikyti taip reikalingą pusiausvyrą. Mes tuomet pradedame geriau planuoti savo laiką, nes jau suprantame, kad vien tik dirbdami niekur nenueisime. Žmonės turi būti integralūs ir rasti laiko šeimai ir savo paties dvasiniam tobulėjimui.“

Piligriminių kelionių metu, pasak kapeliono, keleiviai dažniausiai atranda visų dalyvių bendrystę: „Galime suderinti mūsų tikėjimą su kitomis pareigomis. Piligrimystė to ir moko. Tuomet žodžiai „broliai ir seserys“ tarp mūsų tampa realybe, kai iš tikrųjų vienas kitam norime gero, kai į kitą žmogų labai palankiai žiūrime ir galvojame, kaip galėtume jam padėti. To dažniausiai ir pritrūksta mūsų kasdienybėje. Tai patys paprasčiausi dalykai, kuriems kasdieniame gyvenime tiesiog neužtenka laiko ir erdvės. Todėl piligriminės kelionės metu žmones kartais nustebina tokie atradimai.“

„Tarp mūsų buvo labai skirtingų žmonių ir skirtingų nuomonių“, – kelionės įspūdžiais dalijosi piligrimai kpt. Vytautas Butkevičius ir jo žmona Natalija Butkevičienė. – „Tačiau turbūt visi iš pradžių permąstėme ir supratome, kur važiuojame, todėl savo ambicijas atskyrėme ir palikome, nes kelionės metu tarp mūsų nebuvo nesusišnekėjimų. Visus nustebino aplankytų istorinių paminklų ir pastatų didybė, jų palikimas. Apsilankėme krikščionybės lopšyje Romoje, todėl daug ką pamatėme įvairiais aspektais – buvo įspūdinga.“

Pirmą kartą piligriminėje kelionėje dalyvavusiai Dovilei Radovičiūtei didžiausią įspūdį paliko bendravimas su kitais krašto apsaugos sistemos žmonėmis ir pokalbiai apie tikėjimą, kuris, pasak Dovilės, priėjo arčiau jos – tapo suprantamesnis ir aiškesnis. „Pamačiau, kas praktiškai kiekvienam iš mūsų yra svarbu kiekviename žingsnyje“, – pasakojo mergina ir pridūrė, kad audiencija pas popiežių taip pat buvo nepakartojama. – „Viena yra jį matyti per televiziją, o kita – pačiai pabūti toje minioje, su kuria popiežius labai artimai bendrauja, atrodo, mojuoja mums kiekvienam atskirai. Pamatai, kad popiežius taip pat yra paprastas žmogus, su tavimi bendraujantis ir į tave besikreipiantis visiems suprantama kalba. Vėl kitaip tu pamatai patį tikėjimą ir suartėji su Dievu. Pamatai, kad Dievas tikrai yra arti tavęs.“

Apžvelgdamas Lietuvos piligrimų nueitą kelią, kapelionas mjr. dr. Virginijus Veilentas džiaugėsi, kad piligrimai kelionės tikslą pasiekė ir visiems dalyvavusiems arba dar neturėjusiems galimybės sudalyvauti šioje piligrimystėje palinkėjo ir toliau įsileisti krikščionišką gyvenimą į kasdienybę. „Kai žmogus dėmesio skiria maldai, dalyvauja sekmadienio šv. Mišiose, bando išsiaiškinti jį dominančius klausimus tikėjimo ir dvasinėje srityje, jis atranda pusiausvyrą ir tiesiog sustiprėja – tiesiai ir tvirtai eina gyvenimo keliu, nes smulkios gyvenimo negandos jo nebeišmuša iš vėžių. To ir linkiu – tos dvasinės pusiausvyros, ramybės ir, žinoma, atsidavimo savo pareigai ir darbui, savo tarnystei“, – kalbėjo kapelionas.

Šios kelionės piligrimė Lina Vaitiekūnaitė
Nuotrauka mjr. Nerijaus Parfionovo