Biblijos grupės

Šventasis Raštas mūsų gyvenime

 Biblija yra krikščionio maldos ir gyvenimo (veiklos) ašis, Dievo ir žmogaus išvien vakar kurtos ir šiandien kuriamos istorijos pasakojimas. Skaitydami Šventojo Rašto ištraukas pasirinktomis aktualiomis mums temomis stengiamės kelti šiuos esminius klausimus:

• Ką ši Biblijos ištrauka man reiškia?
• Ką ji man sako?
• Kaip ji siejasi su mano gyvenimu?

Dievas kiekvienam prabyla kitaip, asmeniškai. Dalindamiesi savosiomis patirtimis ir klausydamiesi vienas kito praturtiname save ir šalia esantį.

Popiežius Paulius VI sakė: „Privalome įtemptos egzistencijos programoje savo vidiniam gyvenimui skirti deramą vietą – svarbiausią, tykią, tyrą vietą“ (Sekminės, 1972-05-21). Tikimės, kad viena tokių „vietų“ galėtų tapti Biblijos grupės susibūrimai.  
 

Kariuomenės Šv. Ignoto bažnyčioje (Šv. Ignoto g. 6) yra dvi Biblijos skaitymo ir maldos grupės, jų maldos laikas:

sekmadienio Biblijos grupė renkasi po 10.30 val. Šv. Mišių  11.45 – 12.45 val. (pirmasis užsiėmimas rugsėjo 17 d.)

ketvirtadienio Biblijos grupė renkasi Ordinariate 12 – 13 val. (pirmasis užsiėmimas rugsėjo 14 d.)

Biblijos grupė atvira visiems ir tiems, kurie jau anksčiau dalyvavo ir naujiems nariams 

Grupes palydi kun. Vytautas Langas.

Kontaktai pasiteirauti:
El. paštas sv.ignoto.baznycia@gmail.com

Tel. + 370 706  82 000, KATT 27 000