DĖL VYKIMO Į ŠILUVOS ATLAIDUS

2020 m. rugsėjo 8 d. 12 val. Šiluvoje bus aukojamos šv. Mišios už Lietuvos kariuomenę. Melsimės už krašto apsaugos struktūras ir institucijas, kad savo darbu prisidėtų prie taikos ir tarptautinio stabilumo kūrimo.

Šv. Ignoto kapelionato tikinčiuosius, kurie norėtų vykti į atlaidus organizuotai, prašome iki rugsėjo 1 d. 12 val. registruotis el. paštu Rimas.Venckus@kam.lt, pasiteirauti mob. 8 612 38851, KATT 25412.

2020 m. didžiųjų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų (ŠILINIŲ) programa.