Dalinkimės su stokojančiais!

Prasidėjusi gavėnia kviečia sustiprinti savo širdį pasninku, malda ir išmalda. Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ gavėnios akcija „Pasninko dėžė“ ir šiais metais kviečia dalintis su stokojančiais. Tikintieji yra kviečiami penktadienį pasninkauti, o sekmadienį bažnyčioje aukoti ilgai galiojančius maisto produktus ar pinigus stokojantiesiems. Pasninko dėžėje surinktas maistas ar aukos bus padalinti parapijų ar miesto vargstantiems. Pasninko dėžės akcija vyksta daugelyje parapijų, rektoratų.

Lietuvos kariuomenės pagrindinėje Šv. Ignoto bažnyčioje aukas galima palikti Gavėnios vaisių pintinėje.

Kitas bendruomenes ir tikinčiuosius raginame atrasti kūrybingos meilės būdų, kaip peržengti slenkstį, skiriantį nuo vargšų. Kviečiame parodyti dėmesį kitam nors ir mažu konkrečiu dalijimosi ženklu. Nuoširdžiai melskime širdies atsivertimo, ryžtingai pasninkaukime, dosniai dalinkimės su stokojančiais!