Didžioji savaitė LKO

Didžioji savaitė Verbų arba Kristaus kančios sekmadieniu prasideda Didžioji savaitė. Pačios svarbiausios Didžiosios savaitės dienos – paskutinės trys, sudarančios Velykų Tridienį. Tai laikotarpis nuo Paskutinės Vakarinės šv. Mišių iki Velyknakčio budėjimo. Tridienis – tai nėra trys pasirengimo Velykoms dienos, bet tris dienas trunkantis Velykų šventimas – Velykų „visuma“ nuo Kristaus kančios, mirties ir palaidojimo iki jo prisikėlimo. Tai vienas slėpinys, kurio atskiri momentai švenčiami tris dienas.

Lietuvos kariuomenės ordinaras vyskupas Gintaras Grušas, vyriausiasis kariuomenės kapelionas plk. ltn. Rimas Venckus ir LKO kancleris kpt. Jonas Tamošiūnas kviečia visus į Šv. Ignoto bažnyčią Vilniuje (Šv. Ignoto g. 6) drauge išgyventi žmonijos atpirkimo didžiuosius slėpinius.

Kovo 24 d.

KRISTAUS KANČIOS – VERBŲ SEKMADIENIS

Šv. Mišios – 10.30 val.

Šiandien kartu su visa Bažnyčia jau pradedame švęsti tą didžią velykinę paslaptį. Šią dieną Viešpaties Jėzus Kristus įžengė į savo miestą – Jeruzalę, kur turės mirti ir prisikels. Prieš šv. Mišias, pažymint Kristaus triumfą, šventinamos verbos.

  

Kovo 28 d.

DIDYSIS KETVIRTADIENIS

Šv. Mišios –10.00 val.

Šiose Mišiose švenčiami du labai svarbūs krikščionių bendruomenei įvykiai – ligonių ir katechumenų aliejų šventinimas, krizmos konsekravimas ir kunigystės pažadų atnaujinimas. Vyskupas pašventina aliejus, skirtus jo bendruomenės žmonių poreikiams, kurie kunigų – jo bendradarbių – iš Katedros išvežiojami po visą vyskupiją. Kunigai savo ruožtu šią dieną atnaujina tarnystės pažadus „būti ištikimais Dievo paslapčių teikėjais“.

Šv. Mišios –17.15 val.

Šį vakarą Jėzus, žinodamas būsiąs išduotas, „mylėdamas savuosius pasaulyje“, parodė „jiems savo meilę iki galo“. Plaudamas kojas mokiniams, jis paliko mums vienas kito tarpusavio meilės ir atsidavimo pavyzdį. Kada tik laužome duoną ir geriame iš taurės, mes skelbiame Viešpaties mirtį ir jo prisikėlimą – tokia šį vakarą įsteigiamos Eucharistijos prasmė.

   

Kovo 29 d.

DIDYSIS PENKTADIENIS

Šį vakarą Bažnyčia nešvenčia Eucharistijos, nes Viešpats nukryžiuotas miršta. Mes prisimename ir iš naujo išgyvename jo kančią ant kryžiaus, melsdamiesi už visą pasaulį, pagerbdami kryžių – mūsų atpirkimo įrankį, ir maitindamiesi nuo vakar vakaro palikta Eucharistine duona.

17.15 val. – Kristaus kančios pamaldos

Kovo 30 d.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

21.00 val.

Velyknakčio liturgija – visų liturgijų motina. Ji prasideda saulei nusileidus ir tęsiasi iki ryto, kada pirmieji saulės spinduliai budėjusiai, laukusiai pernakt bendruomenei praneša apie Kristaus prisikėlimą. Ši liturgija – pagrindinė Velykų liturgija. Krikšto pažadams atnaujinti atsineškite žvakes. Labiausiai tiktų (jeigu turite) Krikšto žvakė.

  

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS

Kovo 31 d.  (sekmadienis)

10.30 val.

Velykų pirmoji diena – diena po prisikėlimo. Krikščionys sugrįžta darsyk išgyventi džiaugsmo, kad kapas tuščias, kad Viešpats prisikėlė. Apaštalas Paulius šiandien mums sako: „Mūsų velykinis Avinėlis – Kristus jau paaukotas. Tad švęskime šventes su Viešpačiu“.

  

VELYKŲ ANTROJI DIENA

Balandžio 1 d. (pirmadienis)

17.15 val.

 

 Didžiosioji savaitė LKO Kauno įgulos kapelionate

 Didysis penktadienis LKO Ruklos įgulos kapelionatuose