Didžioji savaitė Šv. Ignoto bažnyčioje

Viešpaties kančios (Verbų) sekmadieniu prasideda Didžioji savaitė. Pačios svarbiausios Didžiosios savaitės dienos – paskutinės trys, sudarančios Velykų Tridienį. Tai laikotarpis nuo Paskutinės Vakarienės šv. Mišių iki Velyknakčio budėjimo. Tridienis – tai nėra trys pasirengimo Velykoms dienos, bet tris dienas trunkantis Velykų šventimas – Velykų „visuma“ nuo Kristaus kančios, mirties ir palaidojimo iki jo prisikėlimo. Tai – vienas slėpinys, kurio atskiri momentai švenčiami tris dienas.

Kviečiame drauge išgyventi žmonijos atpirkimo didžiuosius slėpinius Lietuvos kariuomenės Ordinariato Šv. Ignoto bažnyčioje Vilniuje (Šv. Ignoto g. 6).

 

 

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Kovo 29 d.


10.30 val. ( Lietuvos kariuomenė)
12.00 val. ( Lietuvos policija)

Šią dieną minimas Kristaus triumfas įžengiant į Jeruzalę, šventinamos verbos.

 

DIDYSIS TREČIADIENIS

Balandžio 1 d. 10.00 val.

Šiose Mišiose švenčiami du labai svarbūs krikščionių bendruomenei įvykiai – ligonių ir katechumenų aliejų šventinimas, krizmos konsekravimas bei kunigystės pažadų atnaujinimas.

DIDYSIS KETVIRTADIENIS

Balandžio 2 d. 17.15 val.

Šį vakarą Jėzus, žinodamas būsiąs išduotas, „mylėdamas savuosius pasaulyje“, parodė „jiems savo meilę iki galo“. Plaudamas kojas mokiniams jis paliko mums vienas kito tarpusavio meilės ir atsidavimo pavyzdį. Kada tik laužome duoną ir geriame iš taurės, mes skelbiame Viešpaties mirtį ir jo prisikėlimą – tokia šį vakarą įsteigiamos Eucharistijos prasmė.

 
DIDYSIS PENKTADIENIS

Balandžio 3 d. 17.15 val.

 Šį vakarą Bažnyčia nešvenčia Eucharistijos, nes Viešpats nukryžiuotas miršta. Šį vakarą mes prisimename ir iš naujo išgyvename jo kančią ant kryžiaus, melsdami už visą pasaulį, pagerbdami kryžių – mūsų atpirkimo įrankį, ir maitindamiesi nuo vakar vakaro palikta Eucharistine duona.

 

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

Balandžio 4 d. 21.00 val.

 Velyknakčio liturgija – visų liturgijų motina. Ji prasideda saulei nusileidus ir tęsiasi iki ryto, kada pirmieji saulės spinduliai budėjusiai, laukusiai pernakt bendruomenei praneša apie Kristaus prisikėlimą. Ši liturgija – pagrindinė Velykų liturgija.

 
VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS

Balandžio 5 d.

10.30 val. (Lietuvos kariuomenė)

12.00 val. (Lietuvos policija)

Velykų pirmoji diena – diena po prisikėlimo. Krikščionys sugrįžta darsyk išgyventi džiaugsmo, kad kapas tuščias, kad Viešpats prisikėlė. Apaštalas Paulius šiandien mums sako: „Mūsų velykinis Avinėlis – Kristus jau paaukotas. Tad švęskime šventes su Viešpačiu“.