Europa, politika ir plačiau

Šaltojo karo pabaiga ir terorizmo grėsmė radikaliai pakeitė Europos nuomonę apie gynybą ir saugumą.

Stiprėjant Europos integracijos procesui ir kintant tarptautiniam galių pasiskirstymui, reikalingas naujas požiūris į saugumo problemas.  

Gruodžio 3 dieną įvyko trečioji ciklo, "Europa, politika ir plačiau", konferencija „Saugumas Europoje“, kurioje Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas nagrinėjo šias problemas ir kalbėjo apie taikos Europoje svarbą. 

Konferenciją organizavo  Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) sekretoriatas.

 

Security in Europe Archbishop Gintaras Grušas, Brussels, 2013 12 03