Gavėnios meditacija

GAVĖNIOS MEDITACIJA KAPELIONATO BENDRUOMENEI

Pasaulinė COVID19 pandemija palietė ir mūsų šalį. Jos akivaizdoje kiekvienam mūsų tenka priimti karantino suvaržymo iššūkius, daugeliui tenka darbuotis nuotoliniu būdu. Kauno įgulos kapelionato sielovadininkams, kasdien pratusiems betarpiškai bendrauti su žmonėmis tarnaujančiais valstybės statutinėse struktūrose, taip pat teko priimti griežtomis taisyklėmis grįsto karantino iššūkį ir ieškoti būdų ir formų atliepti į visus sielovadinius poreikius bei pasiruošti Viešpaties Prisikėlimo šventei – Šv. Velykoms.

Kasdien melsdamiesi už statutinėse struktūrose tarnaujančius ir dirbančius žmones, jų artimuosius,  stiprindami ir atliepdami į visus dvasinius poreikius mobiliomis ryšio priemonėmis, įžengus į Didžiosios savaitės minėjimą, kapelionato sielovadininkai parengė ir pristato gavėnios meditaciją. Ją galima pažiūrėti YouTube platformoje (paspauskite ant žodžio „meditacija" apačioje):

MEDITACIJA

Lai ši priemonė ne tik primena mums Didžiosios savaitės prasmę, bet per išganingą Viešpaties kančią, mirtį ir prisikėlimą padeda sustiprėti dvasiškai bei lengviau ištverti šį nelengvą gyvenimo periodą.

Už Jus besimeldžianti ir Jus dvasiškai palaikanti Kauno įgulos kapelionato sielovadininkų komanda