Gavėnia

Gavėnia, tai 40 dienų susikaupimo ir atgailos laikas, kviečiantis pažvelgti į savo širdį bei gyvenimą ir pasiruošti Kristaus prisikėlimui. Šis laikas mums skirtas atstatyti santykį su savimi, Dievu ir artimu.

Popiežius Pranciškus šią gavėnią kviečia kovoti su "abejingumo globalizacija", apie tai jis kalba savo žinioje „Sustiprinkite savo širdis“. Kai mums gerai sekasi, jaučiamės patogiai, dažnai užmirštame kitus ir nesidomime problemomis tų, kuriems nesiseka. Šiandienos pasaulyje taip daug egoizmo ir abejingumo, kad jau galime tai vadinti abejingumo globalizacija.

Vilniaus arkivyskupijos "Caritas" paruošė  Gavėnios kalendorių, padėsiantį nepamiršti žengti žingsnio link artimo, link Dievo ir link to, kuris negali atsilyginti.

Vilniaus broliai dominikonai trečius metus vykdo rekolekcijas internetu "Gavėnia mieste".