Interviu po konferencijos Romoje

Spalio 26-28 dienomis kariuomenės apaštališkasis administratorius arkivysk. Gintaras Grušas dalyvo Romoje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje „Ginkluoti netarptautiniai ir naujieji konfliktai. Žmogaus orumo apsauga tarptautinės teisės šviesoje.“

Kariuomenių katalikų ordinarus į šią IV tarptautinę konferenciją humanitarinės teisės klausimais sukvietė Vyskupų kongregacija, Teisingumo ir Taikos, Tarpreliginio dialogo popiežiškosios tarybos.

Vykusią konferenciją pristato Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Įrašas darytas š. m. spalio 30 d. Vilniaus arkivyskupijos kurijoje vykusioje spaudos konferencijoje.