Iš piligriminės kelionės Romoje

Gyvybės Evangelijos diena Romoje: Dievas gyvas ir gailestingas!

Pokalbis su Vilniaus arkivyskupu ir Lietuvos kariuomenės kapelionais apie piligriminę kelionę Romoje, apie susitikimą su popiežiumi, apie karių sielovadą.